Νόμος 2732/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Τα ποσά των λογαριασμών Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 881/1979 (ΦΕΚ 70/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989), και Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για ανέγερση κτιρίων, που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 1845/1989, τα οποία εισπράχθηκαν ή εισπράττονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 1845/1989 αποτελούν έσοδα ενιαίου λογαριασμού με τίτλο Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού - αναδασμού. Η κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων ενεργείται με πράξη του Υπουργού Γεωργίας.

 

2. Το ποσοστό που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 6 της [Α] 32700/21-09-1999 (ΦΕΚ 1851/Β/1999) απόφασης του Υπουργού γεωργίας, περιέρχεται στην εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 2637/1998, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003 και με το άρθρο 21 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.