Νόμος 2520/97

Ν2520/1997: Μέτρα για νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2520/1997: Μέτρα για νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 173/Α/1997), 01-09-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα για τους νέους αγρότες

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Ειδικά φορολογικά μέτρα για τους νέους αγρότες

Άρθρο 3: Αφορολόγητα ποσά νέων αγροτών στη φορολογία κληρονομιών

Άρθρο 4: Απαλλαγές νέων αγροτών από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 5: Απαλλαγή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων

Άρθρο 6: Πρόσθετα κίνητρα για τους νέους αγρότες

 

Κεφάλαιο Β: Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Άρθρο 11: Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) ΔΗΜΗΤΡΑ

Άρθρο 12: Σκοπός

Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες - Λειτουργία

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16: Διευθύνων Σύμβουλος - Αρμοδιότητες

Άρθρο 17: Μόνιμη Εκπαιδευτική Επιτροπή

Άρθρο 19: Κατάρτιση κανονισμών - Σύσταση θέσεων

Άρθρο 20: Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ

Άρθρο 21: Εκπαιδευτικό προσωπικό

Άρθρο 22: Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986)

Άρθρο 25: Χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων

Άρθρο 26: Μέτρα για τις αγροτικές κατασκευές

Άρθρο 26Α: Σύσταση επιτροπής

Άρθρο 26Β: Γραφείο Νέων Αγροτών

Άρθρο 28: Θέματα σχετικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων - Επιστροφή παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.