Νόμος 2721/99

Ν2721/1999: Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988), 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2721/1999: Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988), [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), του Ποινικού Κώδικα, του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 112/Α/1999), 03-06-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, Δικαστικών Γραμματέων και της Εθνικής Σχολής Δικαστών

 

Άρθρο 7: Στέγαση Εθνικής Σχολής Δικαστικών

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις περί ναρκωτικών, Ποινικού Κώδικα, κώδικα ποινικής δικονομίας και ειδικές ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Ίδρυση και στελέχωση κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων

Άρθρο 11: Επιλογή ατόμων που εισάγονται στα κέντρα απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων

Άρθρο 12: Απέλαση αλλοδαπών

Άρθρο 13: Μετατροπή ποινών

Άρθρο 14: Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 21: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων περί ποινικού μητρώου και Κώδικα Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης των Κρατουμένων

Άρθρο 22: Περιπτώσεις της κατ' έγκληση δίωξης του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Αστικού Κώδικα

 

Άρθρο 26: Αρμοδιότητα επί ζημίας που προκλήθηκε από αυτοκίνητο

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις περί των διοικητικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Άρθρο 29: Περί της αρμοδιότητας των Διοικητικών Δικαστηρίων

Άρθρο 30: Θέματα Συμβουλίου της Επικράτειας

Άρθρο 31: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γραμματείας Συμβουλίου της Επικράτειας

Άρθρο 32: Κοινοποίηση αναιρέσεων Συμβουλίου της Επικράτειας και κατάθεση έκθεσης εισηγητή

Άρθρο 33: Απόρριψη ενδίκων βοηθημάτων

Άρθρο 34: Δικαστικές δαπάνες

Άρθρο 35: Αναστολή εκτελέσεως

Άρθρο 36: Περί του παραδεκτού των αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας

Άρθρο 38: Σύσταση κλάδου Επιτρόπων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις περί της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και άλλων θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Άρθρο 40: Αναπλήρωση προϊσταμένων εμμίσθων υποθηκοφυλακείων

Άρθρο 41: Θέματα συμβολαιογράφων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Εξωτερική φρούρηση καταστημάτων κράτησης και νοσηλευομένων στα θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων

 

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Οπλοφορία και οπλοχρησία

Άρθρο 51

 

Κεφάλαιο Η

 

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.