Νόμος 2721/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων περί ποινικού μητρώου και Κώδικα Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης των Κρατουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 έως και 15 του Κεφαλαίου Β' του νόμου [Ν] 1805/1988 Εκσυγχρονισμός του θεσμού του Ποινικού Μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων (ΦΕΚ 199/Α/1988) αναστέλλεται μέχρι 31-12-2001.

 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 58 έως 60 και 64 έως 75 του Κώδικα Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης των Κρατουμένων (νόμος [Ν] 1851/1989 (ΦΕΚ 122/Α/1989)), η οποία είχε ανασταλεί μέχρι 31-12-1998 με τις διατάξεις της παραγράφου 19)γ του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2479/1997 (ΦΕΚ 67/Α/1997) αναστέλλεται εκ νέου από την πιο πάνω ημερομηνία μέχρι 31-12-2000. κατά τη διάρκεια της αναστολής διατηρείται η ισχύς των άρθρων 53 έως 68 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 125/1967 (ΦΕΚ 152/Α/1967).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.