Νόμος 2721/99 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Αναπλήρωση προϊσταμένων εμμίσθων υποθηκοφυλακείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματός τους, γίνεται από το αρχαιότερο πτυχιούχο προϊστάμενο υποκείμενης οργανικής μονάδας και τούτου μη υπάρχοντος από τον αρχαιότερο πτυχιούχο υπάλληλο.

 

2. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος οι προϊστάμενοι των λοιπών Εμμίσθων Υποθηκοφυλακίων και του Κτηματολογικού Γραφείου Κω, Λέρου, αναπληρώνονται από τον αρχαιότερο πτυχιούχο υπάλληλο του Υποθηκοφυλακείου. Αν αυτός ελλείπει, η αναπλήρωση γίνεται από τον αρχαιότερο υπηρετούντα υπάλληλο του υποθηκοφυλακείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 3226/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004).

 

3. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Υποθηκοφυλακείου δύναται να ανατεθεί η υπογραφή του όλου ή μέρους των πρωτότυπων πράξεων και των εκδιδόμενων πιστοποιητικών στους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων του Υποθηκοφυλακείου, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.