Νόμος 2676/99 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Ειδικές Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{4. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρμόζεται κάθε φορά το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τα εφάπαξ βοηθήματα.}

 

2. Οι διατάξεις που αφορούν το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, πλην των βασικών διατάξεων όπως αυτές προσδιορίζονται με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2520/1953 (ΦΕΚ 220/Α/1953), δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος θεωρείται ότι συστήθηκε και λειτουργεί νόμιμα από την ίδρυσή του.

 

Τα ποσά των εφάπαξ βοηθημάτων, που χορήγησε το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στους ασφαλισμένους του κατ' εφαρμογή της υπουργικής απόφασης [Α] Φ269/1100/10-07-1991 (ΦΕΚ 580/Β/1991), ορθώς κατεβλήθησαν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.