Νόμος 2676/99 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3348/1955, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979) προστίθεται υπ' εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα ασφαλισμένων του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών καθίστανται απαιτητές στην 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.