Νόμος 2676/99 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Αύξηση ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αυξάνονται για το έτος 1999 κατά 50%.

 

2. Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α και β της αυτής ως άνω παραγράφου αναπροσαρμόζονται με την ίδια βάση και την ίδια απόφαση που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου.

 

3. Ο προβλεπόμενος από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 2556/1997 τρόπος αναπροσαρμογής του ποσού του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων εφαρμόζεται από 01-01-2000 και εφεξής.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.