Νόμος 2676/99 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Διατάξεις Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δεν υπάγονται στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος για κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν.

 

2. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, αρμοδιότητας Γραφείου Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος Σητείας, οι οποίοι έχουν υποβάλει μήνυση μέχρι 30-11-1998 κατά οργάνων του Ταμείου για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών τους εισφορών, περιόδου μέχρι Νοεμβρίου 1995 ή το έχουν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση τους στο αρμόδιο Γραφείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος μέχρι την ίδια ημερομηνία, δύνανται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1902/1990 άρθρο 33 και [Ν] 1976/1991 άρθρο 21, να καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές της παραπάνω χρονικής περιόδου, με το ασφάλιστρο που ίσχυε στο χρόνο που ανάγονται χωρίς πρόσθετα τέλη.

 

Τυχόν καταβληθείσες ή ρυθμισθείσες εισφορές του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρούνται ως καλώς καταβληθείσες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.