Νόμος 2676/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και τα μέλη της οικογένειας αυτών δικαιούνται σύνταξης, αν συνταξιοδοτηθούν για την αυτήν αιτία από το Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.

 

2. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται:

 

α) ο επιζών των συζύγων,

 

β) τα άγαμα παιδιά, φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα και υιοθετημένα.

 

3. Η σύνταξη των μελών οικογενείας υπολογίζεται στο ίδιο ποσοστό με το χορηγούμενο κάθε φορά, από το Δημόσιο ή το φορέα ασφάλισης για την αυτήν αιτία.

 

Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων στα μέλη οικογενείας των θανόντων ασφαλισμένων ανακαθορίζονται στο ποσοστό του 70% αντί του καταβαλλόμενου 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

4. Η ανικανότητα προς εργασία των ασφαλισμένων, καθώς και η ανικανότητα προς εργασία των παιδιών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαπιστώνεται από τη συνταξιοδοτική απόφαση του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.