Νόμος 1947/91

Ν1947/1991: Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1947/1991: Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 70/Α/1991), 14-05-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 2: Αφορολόγητα ποσά

Άρθρο 4: Εκκρεμείς υποθέσεις επιχειρήσεων εφημερίδων και περιοδικών

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις στη φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 6: Φορολογία κληρονομιών

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

 

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου [Ν] 1642/1986 και άλλων συναφών διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογικός έλεγχος

 

Κεφάλαιο Ε: Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 15: Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών οφειλετών σεισμόπληκτων περιοχών

Άρθρο 16: Απαιτήσεις επιχειρήσεων από επιστροφές φόρων, τελών κ.λ.π.

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Πληρωμή τόκων υπερημερίας

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Συμπλήρωση και τροποποίηση του νόμου 1892/1990

Άρθρο 38: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 41

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 47

Άρθρο 49

Άρθρο 51

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-05-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.