Νόμος 2336/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού , που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εργάζεται στον Οργανισμό προ του έτους 1992 ή έχει προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 1682/1987 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του νόμου [Ν] 993/1979, τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1735/1987, του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 1759/1988, τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1735/1987, του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1943/1991 και του άρθρου 13 του νόμου 2116/1993, μονιμοποιείται, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντάσσεται σε υπάρχουσες κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις, αντίστοιχων υφιστάμενων ή συνιστώμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κλάδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.