Νόμος 2116/93

Ν2116/1993: Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2116/1993: Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 18/Α/1993), 18-02-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Μετονομασία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 2: Προγράμματα επιδότησης επιτοκίου

Άρθρο 3: Δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο

Άρθρο 4: Συμβατικοί όροι επενδύσεων

Άρθρο 5: Έκδοση ομολογιακών δανείων

Άρθρο 6: Συμβάσεις δανείου - Επιτόκιο

Άρθρο 7: Επιδότηση επιτοκίων

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.