Νόμος 1682/87 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η πρόσληψη στο Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 623/1977, σε συνδυασμό με εκείνες του Κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 993/1979, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

2. Οι προσλήψεις του κατά την προηγούμενη παράγραφο προσωπικού, που έχουν γίνει για τον ίδιο σκοπό, νομιμοποιούνται για κάθε συνέπεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.