Νόμος 2336/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992) εφαρμόζονται και για τους Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και μετακινούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, μετρήσεων εργασιακών παραγόντων και τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων. Ως προς τον τρόπο καταβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 90/Α/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.