Νόμος 2308/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση η οριοθετούμενη με την απόφαση αυτή περιοχή.

 

2. Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δυο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

3. Αρμόδιοι για τη σύνταξη του Κτηματολογίου είναι ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρία. Η κτηματογράφηση μπορεί να διενεργείται και από αναδόχους, μετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρία, ύστερα από δημόσια προκήρυξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται μέσω ειδικής εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.