Νόμος 2115/93 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λατομικές περιοχές, που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 386/1976 και του νόμου 1428/1984, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποχαρακτηρίζονται με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Λατομικές περιοχές ενεργοποιούμενες εντός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς ως προς τη διάρκεια ισχύος του χαρακτηρισμού τους.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ισχύουν και στις περιπτώσεις α και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

 

4. Οι εγγυητικές επιστολές και τα παράβολα που προβλέπονται αντίστοιχα από το β' εδάφιο της παραγράφου 6 και την παράγραφο 9 του άρθρου 21 πρέπει να κατατεθούν με ποινή ακυρότητας των εκκρεμών αιτήσεων, μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σχετικής εγγράφου προσκλήσεως του νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.