Νόμος 2093/92 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρύθμιση διαδικαστικών, διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) καταργείται.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1991 (ΦΕΚ 178/Α/1991) έχουν ανάλογη εφαρμογή, για τους προϊσταμένους διευθύνσεων, τμημάτων και υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997).

 

3. Οι προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠΕΔΑ) ασκούν παράλληλα και τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 Περί Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΦΕΚ 84/Α/1992).

 

Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών δύνανται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να ορίζονται προϊστάμενοι των συνεργείων ελέγχων της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών.

 

4. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1076235/4875/0009Α/1991, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1095530/4875/6560/0009Α/1991, έχει εφαρμογή και στις υποθέσεις του οικονομικού έτους 1992, των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

Οι προϊστάμενοι των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου να επιστρέψουν στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο τους φακέλους των εφέσεων που στάλθηκαν από τα διοικητικά εφετεία κατ' εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων.

 

Για τις εφέσεις, των οποίων ματαιώθηκε η συζήτηση και διαγράφηκαν από το πινάκιο με βάση τις καταργούμενες διατάξεις, γίνεται επαναπροσδιορισμός της συζήτησης και σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 2028/2000 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.