Προεδρικό διάταγμα 186/92

ΠΔ 186/1992: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 186/1992: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, (ΦΕΚ 84/Α/1992), 26-05-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1989/1991 Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 192/Α/1991).

 

2. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 140/1992, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Άρθρο 2: Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις - Απαλλαγές

Άρθρο 4: Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων

Άρθρο 5: Δελτίο Αποστολής

Άρθρο 6: Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 7: Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών

Άρθρο 8: Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών

Άρθρο 9: Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Άρθρο 10: Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

Άρθρο 11: Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής

Άρθρο 12: Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών

Άρθρο 13: Θέση σε ισχύ

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 16-05-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε1 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.