Νόμος 2081/92 - Άρθρο 3st

Άρθρο 3ΣΤ: Αναπλήρωση και έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου και διοικητικής επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Θέση μέλους της διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς τα, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό συμβούλιο από τον κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

 

2. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

 

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3Γ. Το Διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

 

4. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες Εκλογές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.