Νόμος 2065/92 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η 323110/1952 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που κυρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2252/1952 (ΦΕΚ 284/Α/1952) καταργείται.

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2916/1954 (ΦΕΚ 155/Α/1954) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης που επιβάλλει, κατά περίπτωση, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, στο εισόδημα από ακίνητα, του τέλους υδρεύσεως αντικαθιστάμενου από άλλο ισοδύναμο πόρο. Εάν μέχρι 31-12-1992 δεν έχει νομοθετηθεί ο πόρος αυτός, από του έτους 1993 εγγράφεται πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ των Οργανισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που είναι δικαιούχοι, ίση προς τις εισπράξεις του έτους 1992, αυξανόμενη κατά 10% ετησίως).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999).

 

3. Παρατείνεται για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του προσθέτου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980).

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 148/1967 καταργούνται.

 

5. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) καταργούνται για τα διανεμόμενα κέρδη, που προέρχονται από ισολογισμούς, που κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής.

 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 277/1975 και 50 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 165/1973 καταργούνται από τη χρονολογία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού του τρόπου πληρωμής στα Ελληνικά Ταχυδρομεία των τελών αποστολής της αλληλογραφίας του Δημοσίου, που προβλέπεται από το άρθρο 68 του παρόντος νόμου.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις καταργούνται σε κάθε περίπτωση την 30-6-1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2167/1993 (ΦΕΚ 28/Α/1993).

 

7. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αυτός ρυθμίζει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.