Νόμος 1947/91 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Παράταση προθεσμίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής επενδύσεων, που προβλέπουν οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990, παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι 31-05-1991 προκειμένου για αιτήσεις επενδύσεων του μεταποιητικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών που κρίθηκαν βιώσιμες από τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1892/1990 ισχύουν για τους απολυόμενους μέχρι 31-12-1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.