Νόμος 1882/90 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς του νόμου αρχίζει:

 

α) των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφος 1 έως και 10, 2 παράγραφοι 3, 5 έως και 8, 3 παράγραφοι 1, 3, 4 από 01-01-1990, για τα

εισοδήματα που αποκτούνται και τα ποσά που δαπανούνται από την ημερομηνία αυτήν και μετά,

 

β) των διατάξεων των παραγράφων 10, 12 έως και 15 του άρθρου 72 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1944, όπως αυτές προστίθενται με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του παρόντος, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 72 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955,

 

γ) των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 13 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 01-01-1991 και στο εξής.

 

δ) των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφοι 4, 5, 6 από το οικονομικό έτος 1990,

 

ε) των διατάξεων των εδαφίων πέμπτου και έκτου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως αυτά προστίθενται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του παρόντος, από 01-01-1989 και στο εξής,

 

στ) των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6, για φορολογικές υποθέσεις οικονομικού έτους 1990 και στο εξής.

 

ζ) των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 μετά την πάροδο 2 μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

η) των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.