Νόμος 1882/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτου

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης βάσει κατοχής αυτοκινήτου σε δραχμές

Μέχρι 7

650.000

8

800.000

9

900.000

10

1.100.000

11

1.300.000

12

1.500.000

13

1.800.000

14

2.200.000

15

2.600.000

16

3.400.000

17

4.100.000

18

4.600.000

19

5.200.000

20

5.800.000

21

7.500.000

22

8.200.000

23 και άνω

9.000.000

}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β' εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτου μικτής χρήσης.}

 

3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει του κυβισμού δίτροχου ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται στο ποσό των 500.000 δραχμών για μοτοσυκλέτα 500 κυβικών εκατοστών, προσαυξανόμενη με το ποσό των 85.000 δραχμών ανά 100 κυβικά εκατοστά προκειμένου για μοτοσυκλέτες με κυβισμό πάνω από 500 κυβικά εκατοστά. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση.}

 

4. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α. Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη ολικού μήκους μέχρι 5 m στο ποσό των 200.000 δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των 85.000 δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω από τα 5 m.}

 

5. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Μήκος σκάφους

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης

Μέχρι 8 m

800.000

Πάνω από 8 m

1.400.000

Πάνω από 10 m

1.800.000

Πάνω από 12 m

2.300.000

Πάνω από 14 m

3.000.000

Πάνω από 16 m

3.800.000

Πάνω από 18 m

4.800.000

Πάνω από 20 m

6.000.000

Πάνω από 22 m

7.400.000

Πάνω από 24 m

9.000.000

Πάνω από 26 m

11.000.000

}

 

6. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ορίζεται ως εξής:

 

α)α. Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των 3.000.000 δραχμών για τους 100 πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των 20.000 δραχμών για κάθε ίππο πάνω από τους 100 ίππους του κινητήρα αυτών.

 

β)β. Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των 5.000 δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης.

 

γ)γ. Για ανεμόπτερα στο ποσό των 350.000 δραχμών.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Προκειμένου για μισθωτούς και συνταξιούχους, εφ' όσον ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες και διαθέτουν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι δέκα (10) φορολογήσιμους ίππους ή και απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, σύμφωνα με την περίπτωση β' του κεφαλαίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 7.}

 

9. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται, μετά την περίπτωση δ' νέα περίπτωση ε' και η περίπτωση ε' αυτής, αναριθμείται σε στ' ως εξής:

 

{ε) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 14 φορολογήσιμους ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή πολύτεκνου φορολογουμένου ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν αυτοί είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από την ιπποδύναμή του ή αν για τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' έως και ζ' της παραγράφου 2.}

 

10. Στο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης που προέρχεται από δωρεές χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 5.}

 

11. Στο άρθρο 72 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14 και 15, ως εξής:

 

{10. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώρηση συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού (συμφωνίας) για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ', ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα, καθώς και η θεώρηση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή συμφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωμα της θεώρησης αυτής, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει τη μεταβολή της κυριότητας ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ότι τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήματός του, που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το έγγραφο που αναπληρώνει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου και γενικά η διαδικασία που θα ακολουθείται στην περίπτωση που η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στα υπόψη περιουσιακά στοιχεία γίνεται με βάση το νόμο ή δικαστική απόφαση ή αυτοσύμβαση ή αναγκαστικό (δημόσιο) πλειστηριασμό ή ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν προσκομίζεται η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

13. Το πρόσωπο, που κατ' εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποίησε άλλο έγγραφο αντί για τη βεβαίωση της παραγράφου 1, έχει υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των υπόψη οχημάτων ή της καταχώρισης στο νηολόγιο ή στο μητρώο αεροσκαφών, των πράξεων μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα υπόψη περιουσιακά στοιχεία υπέρ αυτού, να προσκομίσει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 1, σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας για τη σχετική εγγραφή ή την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, διαφορετικά του επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 200.000 δραχμές.

 

14. Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις στις οποίες δηλώνουν δαπάνες των περιπτώσεων β',γ' ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο έως 200.000 δραχμές, εφ' όσον σε 6 μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητήσουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται από την παράγραφο 10 του παρόντος.

 

15. Μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού της παραγράφου 12 του παρόντος από την οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία, αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλωθεί, αν και υπήρχε υποχρέωση, η τεκμαρτή δαπάνη των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο υπόψη πιστοποιητικό, το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζεται.}

 

16. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 73 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 εφαρμόζονται ανάλογα.

 

17. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ', δ' και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αρχίζει από το οικονομικό έτος 1992.

 

18. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθενται, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου εδαφίου αυτής, δύο νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Το ποσό αυτό μειώνεται, επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ως εξής:

 

α) Με ποσοστό 30% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείωσης μέχρι 100.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με τρία τέκνα.

 

β) Με ποσοστό 40% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείωσης μέχρι 200.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με τέσσερα τέκνα.

 

γ) Με ποσοστό 50% του φόρου που αναλογεί και για ποσό μείωσης μέχρι 400.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος βαρύνεται από πέντε τέκνα και πάνω.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.