Νόμος 1360/83 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για την περιοχή Α, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Το ύψος της επιχορήγησης, για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Β, είναι από 10% μέχρι 25% επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Για την περιοχή Γ είναι από 15% μέχρι 40% και για την περιοχή Δ από 20% μέχρι 50%, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3, για τις οποίες το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 35%.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, για την παροχή των επιχορηγήσεων, τα στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων και τα κριτήρια μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.