Νόμος 1360/83 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να αποδειχθούν τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στα ευεργετήματα του νόμου αυτού μόνο για το μέχρι 400 εκατομμύρια δραχμές τμήμα της επένδυσης ή να δεχθούν και την κατά 50% συμμετοχή του Δημοσίου για το από 400 έως 600 εκατομμύρια δραχμές τμήμα της επένδυσης διατηρώντας όμως το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής στη συνολική επένδυση όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 1262/1982 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 400 εκατομμυρίων δραχμών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος. Για τον καθορισμό του συνολικού ύψους του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζονται αθροιστικά όλα τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία, εφόσον υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή, για υπαγωγή στις διατάξεις αυτού του νόμου, μέσα σε διάστημα μέχρι 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, που αφορά την ίδια παραγωγική διαδικασία και έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.