Νόμος 1190/81 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις μελλοντικές τυχόν περιπτώσεις εκτεταμένων εκ σεισμών ζημιών εις κτίρια εν γένει δύναται να επεκτείνεται η ανάλογη εφαρμογή εν όλω ή εν μέρει των διατάξεων της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, ως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια των νόμων 867/1979, 1048/1980, 1133/1981 και του παρόντος, κατά τις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εις εκάστην συγκεκριμένη περίπτωσιν οριζόμενα. Με την ίδια κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης και ορίζεται ο χρόνος μέχρι του οποίου η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με όμοια απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α/1982) και με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.