Νόμος 1032/80 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προς εφαρμογήν του παρόντος νόμου μεταφορά των εκτελουσών προγράμματα κτηματογραφήσεων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος γίνεται δια διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και πάντως προ της εκδόσεως του υπό του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπομένου προεδρικού διατάγματος.

 

2. Μέχρι της κατά τα ανωτέρω μεταφοράς των οικείων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, οι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου μεταφερόμενες αρμοδιότητες επί εκτελέσεως προγραμμάτων κτηματολογίου του Υπουργείου αυτού εξακολουθούν ασκούμενες υπό τούτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.