Απόφαση 2951/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το οικιστικό δίκτυο οργανώνεται και περιλαμβάνει τους παρακάτω οικιστικούς υποδοχείς:

 

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Καρδίτσας
oΤον οικιστικό πυρήνα της Καρδίτσας
oΤον οικισμό της Καρδιτσομαγούλας.
oΤον οικισμό Μαύρικα
oΤις διάσπαρτες χωροθετήσεις, εκτός του οικιστικού ιστού, κοινωνικού εξοπλισμού και ειδικών χρήσεων
oΤην περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΒΙΟΠΑ)
Τους υπόλοιπο δίκτυο των αγροτικών οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (Αγιοπηγή, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι - Παραγωγικό και Ρούσσο).

 

1. Οργάνωση γενικών χρήσεων γης

 

1.1. Πολεοδομική Οργάνωση Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας

 

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Καρδίτσας περιλαμβάνει:

 

H πόλη οργανώνεται σε 8 διευρυμένες Πολεοδομικές Ενότητες - Συνοικίες και 18 Πολεοδομικές Ενότητες - Γειτονιές.

 

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής δομής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας, προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες Π.3.1/ 1 - Π.3.1/ 2, κλίμακας 1:5000 και συνοδεύουν την παρούσα.

 

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο των χρήσεων γης, οι επί μέρους περιοχές που συγκροτούν τον αστικό χώρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Περιοχές που έχουν πολεοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και διαθέτουν θεσμοθετημένες και εξειδικευμένες χρήσεις γης, δηλαδή οι περιοχές που καλύπτονται από τις πολεοδομικές μελέτες Αναθεώρησης και τις μελέτες Επεκτάσεων.
Οι περιοχές που απέκτησαν ρυμοτομικό σχέδιο με προηγούμενες του νόμου 1337/1983 διατάξεις και για τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο καθεστώς, οι οποίες καλύπτονται από τις γενικές και χωρίς εξειδίκευση κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Οι περιοχές αυτές είναι ο συνοικισμοί Καροπλεσίτες, Αναπηρικά, ΣΥΚΕΑ και η Καρδιτσομαγούλα.
Οι εντός ορίων ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχές οι οποίες δεν έχουν πολεοδομηθεί, και οι οποίες καλύπτονται από τις κατευθύνσεις του.
Οι περιοχές των προτεινόμενων νέων επεκτάσεων.

 

Α. Περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει σημαντικές παρεμβάσεις, διατηρούνται κατά κανόνα οι χρήσεις γης όπως έχουν θεσμοθετηθεί με τις πολεοδομικές μελέτες, με τοπικής σημασίας παρεμβάσεις.

 

Αναλυτικά οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των γενικών χρήσεων ανά κατηγορία προτεινόμενης χρήσης είναι:

 

Πολεοδομικό Κέντρο - Τοπικό κέντρο (ΠΚ). Προτείνεται, αντικατάσταση των θεσμοθετημένων με τις πολεοδομικές μελέτες χρήσεων, με χρήσεις Πολεοδομικού ή Τοπικού Κέντρου στις εξής περιοχές:

 

oΣτα μέτωπα της περιφερειακής αρτηρίας στα σημεία στα οποία προβλέπεται παράπλευρο οδικό δίκτυο, προτείνεται θεσμοθέτηση χρήσεων Πολεοδομικού Κέντρου. Αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες Π.Ε. Ι2 - Π.Ε. ΙΙ3 - Π.Ε. V 9 και Π.Ε. VΙΙΙ 17 ( Καρδιτσομαγούλα ), όπως αποτυπώνεται στους αντίστοιχους χάρτες.
oΣτα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου 528Β που έχουν πρόσωπο επί του οδικού άξονα της Ταυρωπού , καθώς και στα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου 464 που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας Ακαδημίας, προτείνονται χρήσεις Τοπικού κέντρου αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς κατοικίας.
oΣτα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 414 - 417 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Κ. Επισκόπου, προτείνονται χρήσεις Τοπικού κέντρου όπως ισχύει και στο υπόλοιπο μήκος της οδού, αντί της θεσμοθετημένης γενικής κατοικίας.

 

Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ). Προτείνονται χρήσεις κατοικίας ΜΚ στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε βασικούς οδικούς άξονες και σε βασικούς Κ.Χ. της πόλης αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς κατοικίας, καθώς και στις περιπτώσεις των θεσμοθετημένων χρήσεων Χ.Π - Β.Π που δεν υφίστανται πλέον. Αναλυτικά:

 

oΣτα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί των οδών Δ. Λάππα ( Π.Ε. ΙΙ3, Ο.Τ. 1299 -1305 - 1306 - 1307 ), Τρικάλων (Π.Ε VΙ 12, Ο.Τ. 784 - 603), Α. Παπανδρέου ( Π.Ε. VΙΙ 13 - Ο.Τ. 399 ), Αγ. Νικολάου (Π.Ε VΙ 12 Ο.Τ. 603-603Α605Α-743-742-455Α).
oΣτα μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων 549 - 551Β - 552 που βρίσκονται απέναντι από το Διοικητήριο και το πάρκο του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων χρήσεων πλην κατοικίας που θα προκύψουν με την εγκατάσταση του Διοικητηρίου.
oΣτα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο άλσος του θύλακα Ζαχαριωτών (Π.Ε ΙΙ3 - Ο.Τ. 1327 -1334 - 1336).
oΣτον οικισμό ΣΥΚΕΑ της Πολεοδομικής Ενότητας VΙΙ 13, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας (Ο.Τ 12 - 13 - 15 - 17).
oΑντικατάσταση της χρήσης Χ.Π - Β.Π στο οικοδομικό τετράγωνο 829 επί της οδού Φαναρίου και στο οικοδομικό τετράγωνο 983 στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ5 με τη χρήση της Κατοικίας ΜΚ, καθώς και της χρήσης χονδρεμπορίου στο οικοδομικό τετράγωνο 605 με Κατοικία ΜΚ επί της Τρικάλων και με κατοικία Κ2 στο υπόλοιπο τμήμα.

 

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2).

 

Με στόχο τη διατήρηση της κατοικίας στην περιοχή του κέντρου και τη μείωση των προβλημάτων που απορρέουν από τη κάλυψη των ισογείων με εμπορικές δραστηριότητες, προτείνεται τροποποίηση της χρήσης από Γενική Κατοικία σε Κατοικία Κ2 στις παρακάτω περιοχές οι οποίες είναι τα μόνα τμήματα του ευρύτερου κέντρου στις οποίες η κατοικία λειτουργεί σήμερα αμιγώς.

 

oΣτο νοτιοανατολικό τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 1. Πρόκειται για το τμήμα μεταξύ των οδών Νικηταρά - Σμύρνης - Διάκου- Δ. Λάππα - Γ. Μπότση - Παλαιολόγου - Δ. Εμμανουήλ με εξαίρεση τα τμήματα του πολυγώνου που έχουν πρόσωπο στους προαναφερόμενους δρόμους.
oΣτο βορειοδυτικό τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 8 όπως αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1/2 - Στον οικισμό ΣΥΚΕΑ της Πολεοδομικής Ενότητας VΙΙ 13. Με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής στην οποία σήμερα η κατοικία αναπτύσσεται αμιγώς, προτείνεται η χρήση της Κατοικίας Κ2, αντί της Γενικής κατοικίας του ισχύοντος ΓΠΣ, με εξαίρεση τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας (Ο.Τ. 12 - 13 - 15 - 17 ) στα οποία προτείνεται η χρήση της κατοικίας ΜΚ.
oΑντικατάσταση της χρήσης Β.Π στο οικοδομικό τετράγωνο 753 της Πολεοδομικής Ενότητας VΙ 12 με τη χρήση της Κατοικίας Κ2, όπως ισχύει για το υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου

 

Κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Διατηρούνται κατά κανόνα οι θεσμοθετημένες χρήσεις , με εξαίρεση μεμονωμένες προτάσεις αντιμετάθεσης χώρων μη υλοποιημένου κοινωνικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη επάρκεια ως προς την κάλυψη των αναγκών. Αναλυτικά οι προτάσεις καταγράφονται στο παράρτημα της μελέτης (έλεγχος κοινωνικού εξοπλισμού ανά Πολεοδομική Ενότητα).

 

Β. Περιοχές εντός ορίων θεσμοθετημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οι οποίες δεν έχουν πολεοδομηθεί

 

Στις περιοχές για οικιστική ανάπτυξη προτείνεται χρήση της Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) με εξαίρεση μικρά τμήματα στην συνοικία Αγ. Νικολάου για τα οποία προτείνεται η Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2), όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.

 

Στα μέτωπα της περιφερειακής αρτηρίας στα οποία προβλέπεται παράπλευρο οδικό δίκτυο, προτείνεται χρήση Πολεοδομικού Κέντρου. Αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες Π.Ε. V 9, Π.Ε. V 10, Π.Ε. VΙ 12, Π.Ε. VΙΙ 13, Π.Ε. VΙΙ 14 και Π.Ε. VΙΙΙ 17 ( Καρδιτσομαγούλα ).
Στην περιοχή που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού Τρικάλων στην είσοδο της πόλης προτείνεται χρήση Πολεοδομικού Κέντρου, αντί της θεσμοθετημένης με το ισχύον ΓΠΣ χρήσης Χονδρεμπορίου η οποία δεν ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες τάσεις ανάπτυξης της περιοχής.
Στην έκταση που σήμερα λειτουργεί το Οινοποιείο της Ε.Γ.Σ.Κ προτείνεται η χρήση Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) αντί της θεσμοθετημένης με το ισχύον ΓΠΣ χρήσης Χονδρεμπορίου.
Στο μέτωπο του ΒΙΟΠΑ επί της οδού Λαρίσης προτείνεται η χρήση Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ ) αντί της θεσμοθετημένης με το ισχύον ΓΠΣ μικτής χρήσης Κεντρικών λειτουργιών - Χονδρεμπορίου, διότι με την εφαρμογή του νόμου 4269/2014 οι επιθυμητές χρήσεις καλύπτονται από την κατηγορία ΧΜΟ.
Κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Διατηρούνται κατά κανόνα οι κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ, όσον αφορά στις χωροθετήσεις κοινωνικού εξοπλισμού κεντρικού επιπέδου.

 

Γ. Περιοχές προτεινόμενων νέων επεκτάσεων

 

Σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ 5 προτείνεται η χρήση της Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1 /2 . Επί της περιφερειακής αρτηρίας προτείνεται η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου. Στις υπόλοιπες περιοχές προτείνεται η χρήση της Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ( ΜΚ).

 

Στον οικισμό Μαύρικα προτείνεται η χρήση της Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ).
Οι Δημοτικές εκτάσεις δυτικά του Νοσοκομείου και ο χώρος της ετήσιας εμποροπανήγυρης προτείνεται να χαρακτηρισθούν ως περιοχές Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ).

 

Δ. Ειδικές περιπτώσεις

 

Χαρακτηρισμός ως Χώρων Αστικού πράσινου των προτεινόμενων προς μεταφορά κοιμητηρίων.
Χαρακτηρισμός ως χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων των οικοδομικών τετραγώνων 838 - 839 ιδιοκτησίας του Δήμου στην Πολεοδομική Ενότητα V 9.
Χαρακτηρισμός ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του δημοτικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 889 στην Π.Ε. V 9.
Χαρακτηρισμός ως χώρου Δημοτικού Ωδείου και Δημοτικού Μουσείου Εκπαίδευσης στο διατηρητέο κτίριο που σήμερα λειτουργεί το Νυχτερινό Γυμνάσιο.

 

1.1.1. Περιεχόμενο Γενικών Χρήσεων Γης

 

1. Περιοχές Κατοικίας (Κ1) Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 15 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

2. Περιοχές Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 15 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

3. Περιοχές Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 16 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Περιοχές Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ( ΜΚ) Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 17 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Εξαιρούνται οι χρήσεις: Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων καθώς και ο συνδυασμός αυτών, επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο στην Καρδιτσομαγούλα σε χώρους κτιρίων αντίστοιχης αμιγούς χρήσης.

 

Ως προς τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης των περιοχών που καλύπτονται από τους πίνακες της απόφασης νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994), έως την επικαιροποίηση των πινάκων, επιτρέπονται μόνο τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Β που συνοδεύει την προαναφερόμενη απόφαση.

 

5. Περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου. Δημιουργούνται 3 διαβαθμίσεις:

 

Κέντρο Α. Αφορά όλες τις περιοχές πλην των Πολεοδομικών Κέντρων της περιφερειακής αρτηρίας και του Πολεοδομικού Κέντρου της οδού Τρικάλων. Επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου, όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Εξαιρούνται οι χρήσεις: Κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας καθώς Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης, δυναμικότητας τουλάχιστον 50 θέσεων στάθμευσης. Ως προς τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης των περιοχών που καλύπτονται από την απόφαση νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994), έως την επικαιροποίηση των πινάκων, επιτρέπονται μόνο τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Β που συνοδεύει την προαναφερόμενη απόφαση.

 

Κέντρο Β. Αφορά στις περιοχές επί της περιφερειακής αρτηρίας. Επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου, όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Εξαιρούνται οι χρήσεις:

 

Κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας καθώς Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων καθώς και ο συνδυασμός αυτών, επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αντίστοιχης αμιγούς χρήσης. Ως προς τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης των περιοχών που καλύπτονται από τους πίνακες της απόφασης νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994), έως την επικαιροποίηση των πινάκων, επιτρέπονται μόνο τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Β που συνοδεύει την προαναφερόμενη απόφαση.

 

Κέντρο Γ. Αφορά στο Πολεοδομικό Κέντρο επί της οδού Τρικάλων. Επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου, όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης , (ΦΕΚ 142/Α/2014). Εξαιρούνται οι χρήσεις:

 

Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, και Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων καθώς και ο συνδυασμός αυτών, επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αντίστοιχης αμιγούς χρήσης. Κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται εφόσον διαθέτουν χώρους στάθμευσης ανάλογους με τη δυναμικότητά τους

 

5. Περιοχές Τοπικών Συνοικιακών κέντρων Επιτρέπονται οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου, όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Εξαιρούνται οι χρήσεις: Κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας καθώς Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης, δυναμικότητας τουλάχιστον 50 θέσεων στάθμευσης. Ως προς τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης των περιοχών που καλύπτονται από την απόφαση νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994), έως την επικαιροποίηση των πινάκων, επιτρέπονται μόνο τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Β που συνοδεύει την προαναφερόμενη απόφαση.

 

6. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ). Στις περιοχές οι οποίες προτείνονται ως χώροι Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας , εκ του άρθρου 20 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014), επιτρέπονται οι επί μέρους χρήσεις, όπως εξειδικεύονται και αποτυπώνονται στους αντίστοιχους χάρτες. Στις περιπτώσεις που δεν προσδιορίζονται εξειδικεύσεις, επιτρέπονται όλες οι χρήσεις όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 20.

 

7. Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ) Στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος α του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Στους ελεύθερους χώρους Αστικού Πράσινου επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής καθώς και οι επί μέρους κοινωφελείς χρήσεις όπως εξειδικεύονται στους αντίστοιχους χάρτες.

 

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων εντός θεσμοθετημένων κοινόχρηστων χώρων ή Ελεύθερων χώρων - Αστικού πρασίνου, επιτρέπονται οι κοινωφελείς χρήσεις όπως προσδιορίζονται στους αντίστοιχους χάρτες.

 

Επιτρέπονται επίσης μικρές επεκτάσεις βοηθητικών κτισμάτων απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

 

Όπου σε υφιστάμενα κτίρια ελεύθερων χώρων πράσινου υπάρχει ο συμβολισμός Τουρισμός - Αναψυχή επιτρέπονται μόνο, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής και κέντρα διασκέδασης - αναψυχής.

 

8. Χονδρικό Εμπόριο ( ΧΕ). Επιτρέπονται χρήσεις του άρθρου 22 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως εξειδικεύονται στους αντίστοιχους χάρτες.

 

9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ). Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 23 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως εξειδικεύονται στους αντίστοιχους χάρτες. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων - Ενέργειας και Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων, επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης, δυναμικότητας τουλάχιστον 50 θέσεων. Στους χώρους Αμαξοστασίων επιτρέπονται επισκευαστικές μονάδες, Πρατήρια Παροχής Καυσίμων - Ενέργειας και Πλυντήρια - Λιπαντήρια οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήματα των εγκαταστάσεων.

 

10. Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης ( ΧΜΟ) Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 25 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

11. Περιοχές ειδικών χρήσεων - Ειδικές περιπτώσεις Στο χώρο του παλαιού Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, επιπλέον του κέντρου γεωργικής έρευνας, επιτρέπονται χώροι πράσινου, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, χώρος αγοράς τοπικών προϊόντων και εμπορικά καταστήματα.

 

Στην περιοχή των παλαιών καπναποθηκών της Καρδιτσομαγούλας επιτρέπονται πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακό - συνεδριακό κέντρο, μικρά εμπορικά καταστήματα, αναψυκτήρια, τα γραφεία του Εμπορικού-βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας και χώροι πράσινου.

 

Στο χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης επιτρέπονται εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας και χώροι διοίκησης.

 

1.2. Πολεοδομική Οργάνωση Λοιπών Οικισμών (Χάρτες Π.3.1/1,- Π.3.1/3 - Π.3.1/4)

 

1. Περιοχές Κατοικίας Ενδιάμεσου Επιπέδου (ΜΚ)* Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως καθορίζονται με το άρθρο 17 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Επιτρέπονται επιπλέον χώροι Διοίκησης αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του Δήμου ή του οικισμού. Τα συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων επιτρέπονται σε περιφερειακές θέσεις των οικισμών. Τα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας καθώς Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων επιτρέπονται, με εξαίρεση τα μέτωπα του εθνικού ή επαρχιακού δικτύου στα οποία επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο.

 

*Αφορά σε όλους τους οικισμούς πλην του Παραγωγικού.

 

2. Στο Παραγωγικό, επιτρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας Οικισμοί (ΟΙ), όπως καθορίζονται με το άρθρο 30 του νόμου 4269/2014.

 

3. Περιοχή Τουρισμού - Αναψυχής / Κατοικίας ΜΚ Αρτεσιανού Στην περιοχή που με την παρούσα μελέτη προτείνεται να αναπτυχθεί ως μικτή περιοχή Τουρισμού - Αναψυχής - Κατοικίας ΜΚ, επιτρέπονται οι χρήσεις Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) και Τουρισμού - Αναψυχής (ΤΑ), όπως καθορίζονται με τα άρθρα 17 και 19 του νόμου 4269/2014, Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Επιτρέπονται επιπλέον χώροι Διοίκησης αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του Δήμου ή του οικισμού. Εξαιρούνται οι χρήσεις:

 

Συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, κέντρα διασκέδασης - αναψυχής, σταθμοί ΜΜΜ, ελικοδρόμιο και εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων.

 

4. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ). Στις περιοχές οι οποίες προτείνονται ως χώροι Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας επιτρέπονται οι χρήσεις όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014). Επιτρέπονται επιπλέον χώροι Διοίκησης αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του Δήμου ή του οικισμού.

 

5. Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ) Στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος α του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Στους ελεύθερους χώρους Αστικού Πράσινου επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής καθώς και οι επί μέρους κοινωφελείς χρήσεις όπως εξειδικεύονται στους αντίστοιχους χάρτες.

 

6. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Επιτρέπονται μόνο χώροι αμαξοστασίων (χώροι στάθμευσης) αγροτικών μηχανημάτων. Επιτρέπονται επίσης, επισκευαστικές μονάδες, Πρατήρια Παροχής Καυσίμων - Ενέργειας και Πλυντήρια - Λιπαντήρια οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήματα των εγκαταστάσεων.

 

7. Ειδικές περιπτώσεις Χαρακτηρισμός ως Χώρων Αστικού πράσινου των προτεινόμενων προς μεταφορά κοιμητηρίων.

 

2. Μέσος Συντελεστής Δόμησης - Θεωρητική Πυκνότητα - Χωρητικότητα Οικισμών.

 

Για τις εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές:

 

Οι τιμές των συντελεστών δόμησης ανά τομέα παραμένουν όπως έχουν θεσμοθετηθεί με τις πολεοδομικές μελέτες. Οι τομείς των συντελεστών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου παραμένουν επίσης όπως έχουν θεσμοθετηθεί.

 

Για τις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου προς πολεοδόμηση περιοχές:

 

Προτείνεται συντελεστής δόμησης = 0,60

 

Οι προτεινόμενοι μέσοι συντελεστές δόμησης ανά τομέα καθώς και ο μέσος συντελεστής δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων, αποτυπώνεται στους πίνακες Π.1 και Π.2 του Παραρτήματος. Οι πίνακες Π.3 και Π.4 του Παραρτήματος παρουσιάζουν τον υπολογισμό της Θεωρητικής Πυκνότητας και τον υπολογισμό της χωρητικότητας.

 

3. Προγραμματικά Μεγέθη Πληθυσμού - Ανάγκες σε γη πολεοδομικών λειτουργιών

 

1.1 Οργάνωση Κοινωνικής Υποδομής Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας

 

Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν σύμφωνα με τον πίνακα Π.5 και τους αντίστοιχους πίνακες (Π.6-Π.9) ανά Πολεοδομική Ενότητα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, οι προτάσεις που αφορούν στο σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας για κάθε κατηγορία κοινωνικού εξοπλισμού είναι οι εξής:

 

Χώροι Διοίκησης

 

Μεγάλο τμήμα των αναγκών σε χώρους Διοίκησης, υπηρεσίες κ.λ.π. θα καλυφθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Διοικητηρίου στο οποίο προτείνεται να συγκεντρωθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες της πόλης.

 

Σύμφωνα με τα σταθερότυπα όμως εντοπίζεται έλλειμμα της τάξης των 6 στρεμμάτων. Με το παρόν χωροθετούνται χρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και διοίκησης, στο χώρο που σήμερα γίνεται η ετήσια εμποροπανήγυρη, που θα συμπληρώσουν τις ανάγκες για επιπλέον χώρους.

 

Δημαρχείο

 

Το Δημαρχείο σε συνδυασμό με πολιτιστικό κέντρο προτείνεται να αναπτυχθεί στη θεσμοθετημένη θέση, στο χώρο του πρώην 1ου Λυκείου και με μελέτη που θα προκύψει μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

 

Πολιτιστικοί χώροι

 

Ως προς την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών σε χώρους στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, διατηρούνται οι θεσμοθετημένοι χώροι, καθώς και οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και παράλληλα προτείνονται νέες χωροθετήσεις. Αναλυτικά οι υφιστάμενες και προτεινόμενες μονάδες πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι:

 

Υφιστάμενοι - θεσμοθετημένοι χώροι
oΑρχαιολογικό μουσείο.
oΛαογραφικό μουσείο.
oΔημοτική Πινακοθήκη - Κινηματοθέατρο και θερινός κινηματογράφος.
oΑίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο παλαιό ηλεκτρικό εργοστάσιο.
o3 θεσμοθετημένοι χώροι τοπικών πολιτιστικών κέντρων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί: στις Π.Ε. ΙΙ4, Π.Ε. ΙΙΙ 16, Π.Ε. ΙV 12 καθώς και ο χώρος του κοινωνικού κέντρου του οικισμού ΣΥΚΕΑ.

 

Νέοι προτεινόμενοι χώροι

 

Στους παρακάτω χώρους περιλαμβάνονται και οι κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Αναλυτικά:

 

oΠολιτιστικό κέντρο σε συνδυασμό με το Δημαρχείο στο θεσμοθετημένο χώρο του πρώην 1ου Λυκείου.
oΠνευματικό κέντρο - Δημοτική βιβλιοθήκη στο σημερινό Δημαρχείο.
oΚέντρο Νεότητας στο Πάλλας.
oΔημοτικό Ωδείο και Δημοτικό Μουσείο Εκπαίδευσης στο διατηρητέο κτίριο που λειτουργεί το Εσπερινό Γυμνάσιο.
oΜουσείο τρένου στον Άγιο Μηνά.
oΠολυδύναμο Εκθεσιακό - Συνεδριακό - Επιμορφωτικό κέντρο στα ξηραντήρια καπνού στην Καρδιτσομαγούλα.
oΠολυδύναμο Αγροτικό Κέντρο στο χώρο του παλαιού Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
o6 νέοι χώροι πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων κυρίως τοπικού επιπέδου: Στην Πολεοδομική Ενότητα Ι2 με επανάχρηση των κτιρίων πρώην ΥΕΒ, στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 με επανάχρηση των κτιρίων του πρώην καπνικού σταθμού, στην Πολεοδομική Ενότητα ΙV 6 με επανάχρηση των αποθηκών της ΑΤΕ στο άλσος του υδατόπυργου, στην Πολεοδομική Ενότητα V 9 στο δημοτικό οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 889, στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙΙ 17 στο χώρο που λειτουργεί σήμερα το νηπιαγωγείο της Καρδιτσομαγούλας και στην Πολεοδομική Ενότητα 18 στο Μαύρικα σε δημοτική γη.

 

Υγεία - Πρόνοια

 

Οι ανάγκες όσον αφορά τον τομέα της υγείας καλύπτονται από τις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου και από τα περιφερειακά ιατρεία των οικισμών. Επιπλέον στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνεται:

 

• Χώρος 65 στρεμμάτων στη δημοτική γη δυτικά του Νοσοκομείου για τη μεταφορά των μονάδων υγείας - πρόνοιας κεντρικού επιπέδου που λειτουργούν σήμερα σε μισθωμένα κτίρια, καθώς και για νέες ανάγκες που θα προκύψουν.

 

• Περιφερειακό ιατρείο στον οικισμό Μαύρικα.

 

Οι υποδομές πρόνοιας αφορούν την προστασία βρεφών (βρεφονηπιακοί σταθμοί), την προστασία ειδικών ομάδων ( άτομα με αναπηρία) και την προστασία ηλικιωμένων ( γηριατρικές κλινικές, γεροντικές στέγες, κέντρα προστασίας ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. κ.λ.π.). Εντοπίζεται ανάγκη νέων χωροθετήσεων και επιπλέον των υφιστάμενων και θεσμοθετημένων χώρων προτείνεται:

 

Δημιουργία δεύτερης μονάδας ΚΑΠΗ. Ως κατεύθυνση δίνεται χωροθέτησή του στο δημοτικό οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 853 της Πολεοδομικής Ενότητας V 9.
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας γεροντικής στέγης στο εκκλησιαστικό κτίριο της Πολεοδομικής Ενότητας V 8.
Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

 

Επιπλέον των υφιστάμενων και θεσμοθετημένων χώρων προτείνονται οι παρακάτω 5 νέες χωροθετήσεις:

 

Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 του Αγίου Μηνά.

Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙV 7 της Αγίας Παρασκευής.

Στην Πολεοδομική Ενότητα V 10 της Φαναρίου.

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙ 13 των Καμινάδων.

 

Στην Καρδιτσομαγούλα Επιπλέον προτείνεται δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού με επέκταση του χώρου του παιδικού σταθμού της Πολεοδομικής Ενότητας Ι 2.

 

Εκπαίδευση

 

Νηπιαγωγεία. Για την κάλυψη των αναγκών που εντοπίζονται, επιπλέον των υφιστάμενων και θεσμοθετημένων αποδεκτών χώρων, προτείνονται 10 νέοι χώροι Νηπιαγωγείου. Αναλυτικά:

 

Στην Πολεοδομική Ενότητα Ι1 του κέντρου

Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 του Αγίου Μηνά

Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙV 7 της Αγίας Παρασκευής (2 χώροι)

Στην Πολεοδομική Ενότητα V 8 της Φαναρίου

Στην Πολεοδομική Ενότητα V 10 της Φαναρίου

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙ 12 του Αγίου Νικολάου

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙ 13 των Καμινάδων

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙ 14 των Καμινάδων

Στην Καρδιτσομαγούλα

 

Δημοτικά σχολεία.

 

Για την κάλυψη των αναγκών που εντοπίζονται, επιπλέον των υφιστάμενων και θεσμοθετημένων αποδεκτών χώρων Δημοτικού σχολείου προτείνονται 5 νέες μονάδες. Επιπλέον απαιτείται εξεύρεση χώρου για το ειδικό σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 

Αναλυτικά:

 

Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 του Αγίου Μηνά.

Στην Πολεοδομική Ενότητα V 10 της Φαναρίου

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙ 12 του Αγίου Νικολάου

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙ 14 των Καμινάδων

Στην Πολεοδομική Ενότητα VΙΙΙ 17 Καρδιτσομαγούλα

 

Απαιτείται εξεύρεση χώρου για το Ειδικό δημοτικό σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 

Γυμνάσια - Λύκεια. Σύμφωνα με τον πίνακα Π.3.14 οι θεσμοθετημένοι χώροι επαρκούν. Ως κατεύθυνση δίνεται επαναλειτουργία του Γυμνασίου της Καρδιτσομαγούλας το οποίο επαρκεί και για την κάλυψη των αναγκών του Αρτεσιανού, δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές των γυμνασίων της πόλης δεν επαρκούν.

 

Αθλητικοί χώροι

 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις περιοχές κατοικίας ομαδοποιούνται σε δύο είδη πυρήνων.

 

Πυρήνας Α: Απαιτείται ανά 5.000 κατοίκους, με ακτίνα εξυπηρέτησης 1.500 m και ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος 25 στρέμματα. Περιλαμβάνει πλήρη στίβο 400 m με βαλβίδες και σκάμματα, γήπεδο ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους, πρόβλεψη κερκίδων και χώρο στάθμευσης.
Πυρήνας Β: Απαιτείται ανά 30.000 κατοίκους και το ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος είναι 40 στρέμματα. Επιπλέον του πυρήνα Α περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο με κερκίδες, περισσότερα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, γήπεδα τένις, γήπεδο Handball και αίθουσα βαρέων αθλημάτων.

 

Οι υφιστάμενοι και θεσμοθετημένοι χώροι για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων είναι της τάξης των 222 στρεμμάτων και ορισμένοι από αυτούς δεν διαθέτουν το ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος των 25 στρεμμάτων για ανάπτυξη αθλητικού πυρήνα Α. Οι αντίστοιχες ανάγκες προσεγγίζουν τα 453 στρέμματα. Παρουσιάζεται δηλαδή έλλειμμα της τάξης των 231 στρεμμάτων που είναι αδύνατο να καλυφθεί πλήρως λόγω της πυκνοδόμησης των κεντρικότερων περιοχών. Με την παρούσα μελέτη χωροθετούνται επιπλέον εκτάσεις 94 στρεμμάτων για τη δημιουργία νέων και για επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων. Μέρος του ελλείμματος αντιμετωπίζεται με τη χωροθέτηση στους χώρους πράσινου της πόλης ελεύθερων γηπέδων μικτών αθλοπαιδιών. Βασικό πρόβλημα επίσης αποτελεί η μη υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών στους διαθέσιμους χώρους. Με εξαίρεση το δημοτικό στάδιο το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πυρήνα Β και το Παλέρμο το οποίο χρησιμοποιείται από τους δημότες, οι υπόλοιποι υφιστάμενοι χώροι στην πλειοψηφία τους αποτελούν γήπεδα ποδοσφαίρου συγκεκριμένων αθλητικών σωματείων.

 

Προτείνεται η δημιουργία ενός αθλητικού δικτύου με υποδομές οι οποίες θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες και σε όλες τις ηλικίες.

 

Αναλυτικότερα οι υφιστάμενοι και προβλεπόμενοι χώροι, οι οποίοι εξασφαλίζουν σύνολο γης 325 στρεμμάτων είναι:

 

Αθλητικοί Πυρήνες Α: Προτείνονται συνολικά 6 μονάδες, οι περισσότερες σε υφιστάμενους αθλητικούς χώρους με αναβάθμιση των υποδομών τους:
oΟ χώρος του γηπέδου Αστέρα, 26 στρέμματα σήμερα, ο οποίος με την προτεινόμενη επέκταση προσεγγίζει τα 37 στρέμματα.
oΟ αθλητικός χώρος των γηπέδων Α.Σ. Ταυρωπού και Ε.Π.Σ.Κ. περίπου 41,2 στρέμματα.
oΣε δημόσια γη 27 στρεμμάτων στη συνοικία Αγίου Νικολάου, σε συνδυασμό με το μουσικό σχολείο.
oΣτη συνοικία Καμινάδων 27 στρεμμάτων με επέκταση του υφιστάμενου γηπέδου.
oΣτην Καρδιτσομαγούλα 31 στρεμμάτων με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην όμορη δημοτική γη.
oΟ χώρος του κλειστού γυμναστηρίου περίπου 21,4 στρεμμάτων με επέκταση του χώρου. (Προτείνεται δημιουργία ελεύθερων γηπέδων στην όμορη δημοτική γη).

 

Αθλητικοί Πυρήνες Β: Για την εξυπηρέτηση του διευρυμένου Δήμου, με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος απαιτούνται και προβλέπονται 3 μονάδες.
oΤο Δημοτικό Στάδιο περίπου 45,7 στρεμμάτων με υφιστάμενες επαρκείς υποδομές.
oΟ αθλητικός χώρος Παλέρμο 49 στρεμμάτων με αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
oΣτην Καρδιτσομαγούλα με χωροθέτηση νέας μονάδας εμβαδού 40 στρεμμάτων σε δημοτική γη στις ανατολικές επεκτάσεις Αστικό Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι Οι υφιστάμενοι και θεσμοθετημένοι χώροι είναι της τάξης των 574 στρεμμάτων ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες προσεγγίζουν τα 659 στρεμμάτων. Παρουσιάζεται δηλαδή έλλειμμα της τάξης των 85 στρεμμάτων το οποίο υπερκαλύπτεται με τους προβλεπόμενους χώρους στις περιοχές των επεκτάσεων.

 

Αναλυτικότερα:

 

Ελεύθεροι Χώροι Πολεοδομικής Ενότητας: Αφορά στις πλατείες - νησίδες πράσινου - παιδικές χαρές τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στο χωροθετικό πρότυπο 1 τ.μ / κάτοικο, και στο πάρκο γειτονιάς 1,5 m2/ κάτοικο με επιφάνεια > 5 στρεμμάτων. Όπως αναλυτικά φαίνεται στους πίνακες ελέγχου κοινωνικού εξοπλισμού ανά πολεοδομική ενότητα, υπάρχει κατά κανόνα υπερεπάρκεια τοπικού πράσινου το οποίο όμως αναλώνεται σε μικρού μεγέθους χώρους. Η κατεύθυνση που δίνεται για τις περιοχές επεκτάσεων είναι σχεδιασμός χώρων με επιφάνειες που να προσεγγίζουν το χωροθετικό πρότυπο του πάρκου γειτονιάς ( > 5 στρεμμάτων.).
Ελεύθεροι Χώροι Πόλης - Πάρκα Πόλης: Αφορά στους μεγάλης επιφάνειας χώρους της τάξης των 15 στρεμμάτων και πάνω, με κυρίαρχο στοιχείο το πράσινο. Αποτελούν τις φυγές από το αστικό περιβάλλον και γιαυτό είναι σκόπιμο να αποφεύγεται η χωροθέτηση λειτουργιών με έντονη όχληση. Οι απαιτούμενοι χώροι σύμφωνα με τα σταθερότυπα είναι 452,7 στρέμματα, ενώ οι υφιστάμενοι και θεσμοθετημένοι χώροι του ρυμοτομικού είναι 220,8 στρέμματα.

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διατηρούνται οι υφιστάμενοι και θεσμοθετημένοι με τις ρυμοτομικές μελέτες και το ισχύον ΓΠΣ χώροι, και επιπλέον προβλέπονται νέοι στις περιοχές των επεκτάσεων σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις ή σε εκτάσεις που θα προκύψουν από εισφορές σε γη. Αναλυτικά οι θεσμοθετημένοι και οι νέοι προβλεπόμενοι χώροι οι οποίοι δίνουν σύνολο 444 στρεμμάτων είναι:

 

Υφιστάμενοι - θεσμοθετημένοι χώροι ρυμοτομικών μελετών: 220,8 στρέμματα.

 

Το Παυσίλυπο - Πλατεία Πλαστήρα 52,5 στρέμματα.
Το Αθλητικό Πάρκο 27,7 στρέμματα.
Το Πάρκο του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη 55 στρέμματα.
Ο χώρος του πρώην Καπνικού σταθμού στον Άγιο Μηνά 25,9 στρέμματα.
Το άλσος των εργατικών κατοικιών Τσαπόχα 23,2 στρέμματα.
Το άλσος της Αγίας Παρασκευής 18,5 στρέμματα.
Το γραμμικό άλσος του Αγίου Δημητρίου 18,0 στρέμματα.

 

Προβλεπόμενοι με το ισχύον ΓΠΣ εκτός ρυμοτομικού χώροι: 173 στρέμματα.

 

Το γραμμικό πάρκο της ζώνης του ΟΣΕ περίπου 27 στρέμματα.
Ο χώρος του μεταφερόμενου κοιμητηρίου της Λεωφόρου Δημοκρατίας 23 στρέμματα.
Στη δημοτική γη δυτικά των εκπαιδευτηρίων της συνοικίας Φαναρίου 20 στρέμματα.
Στον Άγιο Νικόλαο με επέκταση του χώρου του μεταφερόμενου κοιμητηρίου 35 στρέμματα.
Το πάρκο του θερινού κινηματογράφου 25 στρέμματα, με επέκταση του υφιστάμενου χώρου.
Στις ανατολικές επεκτάσεις της Καρδιτσομαγούλας σε δημοτική γη 27 στρέμματα.
Στο χώρο του μεταφερόμενου κοιμητηρίου της Καρδιτσομαγούλας 16 στρέμματα.

 

Νέοι προβλεπόμενοι χώροι: 50 στρέμματα.

 

Το προβλεπόμενο γραμμικό παραρεμάτιο άλσος στις επεκτάσεις του Αγίου Μηνά 25 στρέμματα.
Το προβλεπόμενο γραμμικό παραρεμάτιο άλσος στη συνοικία Αγίου Νικολάου 25 στρέμματα.

 

Κοιμητήρια

 

Προτείνεται η μεταφορά των υφιστάμενων κοιμητηρίων της πόλης εκτός του οικιστικού ιστού σε απόσταση τουλάχιστον 250 μ. από τα όρια των οικισμών. Οι ανάγκες σε γη, για το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας είναι τουλάχιστον 82 στρέμματα. Ως προς την εξεύρεση του νέου χώρου πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

1.2 Οργάνωση Κοινωνικής Υποδομής Αγιοπηγής

 

Με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στον πίνακα Π.6 και με το δεδομένο ότι οι υπάρχουν μεγάλες διαθέσιμες Δημοτικές εκτάσεις κυρίως στο μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού, οι κατευθύνσεις που δίνονται για την οργάνωση του κοινωνικού εξοπλισμού είναι:

 

Εκπαίδευση: Διατήρηση του υφιστάμενου χώρου δημοτικού σχολείου. Ο χώρος επαρκεί και για ανάπτυξη Νηπιαγωγείου στον ίδιο χώρο.
Πρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού στις δυτικές δημοτικές εκτάσεις.
Πολιτιστικές δραστηριότητες: Χωροθέτηση πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων στις δυτικές δημοτικές εκτάσεις.
Αθλητικές δραστηριότητες: Ο υφιστάμενος αθλητικός χώρος επαρκεί. Απαιτείται αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.
Κοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Επιπλέον των υφιστάμενων Κ.Χ. προτείνονται νέοι χώροι σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις ( παραρεμάτιο άλσος, ο χώρος του κοιμητηρίου, η προς ένταξη νότια δημοτική έκταση), όπως αποτυπώνονται στον αντίστοιχο χάρτη. Ως κατεύθυνση δίνεται επίσης η δημιουργία παραρρεμάτιου γραμμικού πράσινου.
Απαιτείται επίσης εξεύρεση χώρου κοιμητηρίου 4,0 στρεμμάτων. Ως προς την εξεύρεση του νέου χώρου πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

1.3 Οργάνωση Κοινωνικής Υποδομής Αρτεσιανού

 

Με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στον πίνακα Π.7, οι κατευθύνσεις που δίνονται για την οργάνωση του κοινωνικού εξοπλισμού είναι:

 

Εκπαίδευση: Διατήρηση των υφιστάμενων μονάδων Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου και χωροθέτηση 2ης μονάδας Δημοτικού σχολείου στο χώρο που λειτουργεί σήμερα το Νηπιαγωγείο και ο οποίος επαρκεί. Χωροθέτηση 2ης μονάδας Νηπιαγωγείου στο νότιο τμήμα του οικισμού. Ως προς τις σημερινές ανάγκες Γυμνασίου - Λυκείου προτείνεται εξυπηρέτηση από τις μονάδες της πόλης ή εναλλακτικά από το Γυμνάσιο Καρδιτσομαγούλας. Ως προς τις μελλοντικές ανάγκες Γυμνασίου - λυκείου υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησής τους στην προβλεπόμενη περιοχή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας στα Β.Α. του οικισμού.
Πρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού σε διαθέσιμο δημοτικό οικόπεδο.
Πολιτιστικές δραστηριότητες: Δημιουργία χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων στο προβλεπόμενο πάρκο αστικού πράσινου στα δυτικά του οικισμού. Η ακριβής θέση θα προσδιορισθεί με την εκπόνηση της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού.
Αθλητικές δραστηριότητες. Χωροθέτηση αθλητικού πυρήνα Α σε δημοτική έκταση 27 στρεμμάτων όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη. Προτείνεται επίσης επέκταση του υφιστάμενου χώρου ελεύθερων γηπέδων στην περιοχή του Νηπιαγωγείου και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.
Κοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Επιπλέον των υφιστάμενων Κ.Χ. προτείνονται νέοι χώροι σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις εντός του οικισμού, καθώς και στις περιοχές των επεκτάσεων. Επιπλέον λόγω της διαθεσιμότητας δημοτικών εκτάσεων μεγάλης επιφάνειας, προτείνεται η δημιουργία πάρκου οικισμού περίπου 46 στρέμματα, και γενικότερα η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ελεύθερων χώρων πράσινου - αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που αναπτύσσεται κατά μήκος του ρέματος και των καναλιών και εκτείνεται σε όλο σχεδόν το δυτικό μέτωπο του οικισμού, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη. Ως κατεύθυνση επίσης δίνεται η δημιουργία παραρρεμάτιου γραμμικού πράσινου.
Κοιμητήριο: Απαιτείται εξεύρεση χώρου 7,60 στρεμμάτων προς μετεγκατάσταση κοιμητηρίου. Ως προς την εξεύρεση του νέου χώρου πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3.4 Οργάνωση Κοινωνικής Υποδομής Παλαιοκκλησίου - Παραγωγικού

 

Δεδομένης της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του Παραγωγικού προτείνεται η εξυπηρέτησή του ως προς όλους τους τομείς από το Παλαιοκκλήσι. Με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στον πίνακα Π.8, οι κατευθύνσεις που δίνονται για την οργάνωση του κοινωνικού εξοπλισμού είναι:

 

Εκπαίδευση: Διατήρηση των υφιστάμενων χώρων οι οποίοι επαρκούν.
Πολιτιστικές δραστηριότητες: Δημιουργία χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων. Διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησής του στον περιαστικό χώρο της γεφυροπλάστιγγας με αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου.
Πρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού.
Αθλητικές δραστηριότητες. Ο υφιστάμενος αθλητικός χώρος επαρκεί. Απαιτείται αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Κοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Επιπλέον των υφιστάμενων Κ.Χ. εντός των θεσμοθετημένων ορίων αλλά και στις περιοχές των επεκτάσεων, προτείνονται νέοι χώροι η ακριβής χωροθέτηση των οποίων θα προκύψει κατά την πολεοδόμηση του οικισμού. Ως κατεύθυνση δίνεται η δημιουργία παραρρεμάτιου γραμμικού πράσινου καθώς η χωροθέτηση περιαστικού πάρκου πράσινου στο χώρο του προτεινόμενου προς μεταφορά κοιμητηρίου 4 στρεμμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με τον παρακείμενο χώρο του υδατόπυργου ανταποκρίνεται στα χωροθετικά πρότυπα του πάρκου οικισμού.
Απαιτείται επίσης εξεύρεση χώρου κοιμητηρίου 5,7 στρεμμάτων. Ως προς την εξεύρεση του νέου χώρου πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)..

 

3.5 Οργάνωση Κοινωνικής Υποδομής Ρούσσου

 

Με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στον πίνακα Π.9, και με δεδομένο ότι μέρος του υφιστάμενου κοινωνικού εξοπλισμού είναι χωροθετημένο στον περιαστικό χώρο, αναλυτικά οι κατευθύνσεις που δίνονται για την οργάνωση των κοινωνικών εξυπηρετήσεων είναι:

 

Εκπαίδευση: Διατήρηση του υφιστάμενου χώρου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου οι οποίος επαρκεί.
Πρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού στην προς ένταξη δημοτική γη.
Πολιτιστικές δραστηριότητες: Δημιουργία χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων στην προς ένταξη δημοτική γη.
Αθλητικές δραστηριότητες. Ο υφιστάμενος αθλητικός χώρος στον περιαστικό παραποτάμιο χώρο δεν επαρκεί. Προτείνεται χωροθέτηση ελεύθερων γηπέδων στον προβλεπόμενο χώρο πράσινου στις προτεινόμενες επεκτάσεις. Απαιτείται αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Κοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Δεν προβλέπεται αύξηση των υφιστάμενων Κ.Χ. εντός των θεσμοθετημένων ορίων του οικισμού. Χωροθετείται νέος χώρος στην προς ένταξη δημοτική γη. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σημαντικών εκτάσεων περιαστικού πράσινου (άλσος Πλατανεώνα, παραποτάμιο πράσινο) που αναπτύσσονται σε επαφή με τον οικισμό, οι προβλεπόμενοι χώροι υπερεπαρκούν.
Απαιτείται επίσης εξεύρεση χώρου 2,5 στρεμμάτων προς επέκταση του κοιμητηρίου.

 

4. Προτεινόμενες ρυθμίσεις ανά Πολεοδομική Ενότητα

 

1.1 Προτεινόμενες ρυθμίσεις Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας.

 

Πολεοδομική Ενότητα Ι1 (41,5 ha). Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις: Με στόχο τη διατήρηση της κατοικίας στην περιοχή του κέντρου και τη μείωση των προβλημάτων που απορρέουν από τη κάλυψη των ισογείων με εμπορικές δραστηριότητες, προτείνεται τροποποίηση της θεσμοθετημένης χρήσης Γενική κατοικίας (ΜΚ), σε Κατοικία Κ2, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας, όπως αναλυτικά φαίνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
Πολιτιστικά κεντρικού επιπέδου: Διατηρείται η προβλεπόμενη με το ισχύον ΓΠΣ χωροθέτηση Κέντρου Νεότητας στο κτίριο του ΠΑΛΛΑΣ, καθώς και η δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων στο παλαιό ηλεκτρικό εργοστάσιο (υπό μελέτη η ανάπλαση του κτιρίου).
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Αντιμετάθεση του θεσμοθετημένου χώρου Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 32), με το χώρο του θεσμοθετημένου Κ.Χ.Π. στο οικοδομικό τετράγωνο 72. Η μικρή μείωση των Κ.Χ. της Πολεοδομικής Ενότητας είναι αμελητέα, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι υφιστάμενοι - θεσμοθετημένοι χώροι πράσινου υπερεπαρκούν (αντιστοιχούν σε 16,6 τ.μ /κάτοικο).
oΒρεφονηπιακοί σταθμοί - Αθλητικές δραστηριότητες: Κάλυψη των αναγκών από τους υφιστάμενους χώρους της Πολεοδομικής Ενότητας Ι 2.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Οι ανάγκες καλύπτονται από τους χώρους Κεντρικού επιπέδου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Δεν προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου. Οι υφιστάμενοι - θεσμοθετημένοι χώροι πράσινου υπερκαλύπτουν τις ανάγκες.

 

Πολεοδομική Ενότητα Ι2 (78,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις: Θεσμοθέτηση Χρήσεων Πολεοδομικού Κέντρου επί της περιφερειακής αρτηρίας, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
Μεταφορά του κοιμητηρίου εκτός του οικιστικού ιστού και χωροθέτηση Αστικού Πράσινου κεντρικού επιπέδου.
Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο οικοδομικό τετράγωνο 232 Α.
Χωροθέτηση Πολιτιστικού Κέντρου σε συνδυασμό με το προβλεπόμενο Δημαρχείο στο χώρο του πρώην 1ου Λυκείου.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου:
oΕκπαίδευση: Δεν προβλέπεται χωροθέτηση 2ης μονάδας Νηπιαγωγείου. Οι πρόσθετες ανάγκες καλύπτονται από τους προβλεπόμενους χώρους των Π.Ε. Ι 1 και VΙΙ 14.
oΠρόνοια: Επέκταση του χώρου του παιδικού σταθμού ώστε να δημιουργηθεί επαρκής χώρος προς ανάπτυξη βρεφικού σταθμού. Η συνολικά προβλεπόμενη επιφάνεια επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συνοικίας καθώς και μέρους των αναγκών της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ 3.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Χωροθέτηση στον Κ.Χ.Π. ( πρώην ΥΕΒ) με αξιοποίηση μέρους των υφιστάμενων κτιρίων.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Οι ανάγκες καλύπτονται από τους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους ( Δημοτικό στάδιο και αθλητικό πάρκο).
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου που θα προκύψει από τις εισφορές σε γη στις περιοχές των επεκτάσεων.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ 3 (92,5 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
oΘεσμοθέτηση Χρήσεων Πολεοδομικού κέντρου επί της περιφερειακής αρτηρίας, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
oΘεσμοθέτηση κατοικίας ΜΚ αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς (Κ2) στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 1299 - 1305 1306 - 1307 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Δ. Λάππα, καθώς και στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 1327-1334- 1336 που έχουν πρόσωπο στο άλσος του θύλακα Ζαχαρώτες, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Δεν προτείνονται νέοι χώροι. Απαιτείται υλοποίηση της 2ης μονάδας Νηπιαγωγείου.
oΠρόνοια: Υλοποίηση του προβλεπόμενου βρεφονηπιακού σταθμού. Οι πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν θα καλυφθούν από το χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας Ι2 ο οποίος επαρκεί.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Εξυπηρετείται από το χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ 4.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης των αναγκαίων χώρων 70 στρεμμάτων. Απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στο άλσος του θύλακα Ζαχαριωτών και στα προαύλια των σχολείων.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Δεν προβλέπεται αύξηση χώρων πράσινου.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ 4 (39,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις: Χρήσεις κατοικίας ΜΚ, αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς, στα μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων 549 - 551Β - 552 που βρίσκονται απέναντι από το υπό ανέγερση Διοικητήριο και το πάρκο του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη.
Κατά προτεραιότητα ανάπλαση του πάρκου πρώην στρατοπέδου Λουμάκη, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πάρκο Πόλης.
Ανάπλαση του χώρου Λαϊκών κατοικιών της περιοχής (υπαίθριος χώρος και εξωτερικό κέλυφος κτιρίων)
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Δεν προτείνονται νέοι χώροι.
oΠρόνοια: Ως προς τις ανάγκες βρεφονηπιακού σταθμού εξυπηρετείται από την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ 3.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Ο θεσμοθετημένος χώρος επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συνοικίας. Απαιτείται υλοποίηση του κτιρίου.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης των αναγκαίων χώρων. Απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στο πάρκο του στρατοπέδου και στο προαύλιο του σχολείου.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 Άγιος Μηνάς - Καροπλεσίτες (77,3 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης:
oΚατάργηση των θεσμοθετημένων χρήσεων ΧΠ - ΒΠ ( χονδρεμπόριο πόλης - βιοτεχνία πόλης) του ρυμοτομικού σχεδίου και θεσμοθέτηση χρήσης Κατοικίας ΜΚ.
oΔιατήρηση των υπόλοιπων θεσμοθετημένων χρήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου.
oΘεσμοθέτηση χρήσης Κατοικίας ΜΚ στις περιοχές που περιλαμβάνονται στα όρια του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
oΧρήσεις Κατοικίας ΜΚ και Κατοικίας Κ2 στις περιοχές των προτεινόμενων νέων επεκτάσεων, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1/2.
oΧωροθέτηση χρήσεων Κοινωνικών εξυπηρετήσεων Υγείας - Πρόνοιας - Αθλητισμού στην υπό ένταξη περιοχή δυτικά του Νοσοκομείου.
Μουσείο τρένου. Προβλέπεται με την υπό θεσμοθέτηση μελέτη. Προτείνεται η ενσωμάτωσή του στο γραμμικό άλσος του ΟΣΕ και ανάπτυξη θεματικού πάρκου τρένου.
Αποθήκες χονδρεμπορίου προς εξυπηρέτηση του σιδηροδρομικού σταθμού. Προβλέπεται με την υπό θεσμοθέτηση μελέτη.
Δημιουργία δύο πεζοδιαβάσεων στις γραμμές του ΟΣΕ, η μία υπόγεια προς εξυπηρέτηση ποδηλάτων.
Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο: Χαρακτηρίζονται ως χώροι Κεντρικού Πρασίνου (πάρκο πόλης) ο χώρος του παλαιού Καπνικού σταθμού 26 στρεμμάτων καθώς και το γραμμικό άλσος της ζώνης του ΟΣΕ 27 στρεμμάτων που προτείνεται να αναπτυχθεί ως θεματικό πάρκο τρένου.
Επιπλέον προβλέπεται στην περιοχή των προτεινόμενων εντάξεων νέος χώρος γραμμικού πράσινου της τάξης των 25 στρεμμάτων κατά μήκος του ρέματος Γαβριά ο οποίος θα προκύψει από τις εισφορές σε γη κατά την πολεοδόμηση της περιοχής των νέων εντάξεων, όπου επίσης θα προσδιορισθεί και η ακριβής μορφή του.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Απαιτούνται συνολικά 4,0 στρέμματα για Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο που θα εξυπηρετεί και την Π.Ε. ΙΙΙ 15 του Αγίου Παντελεήμονα. Προτείνεται συνένωση των προβλεπόμενων όμορων χώρων Εκπαίδευσης - Βρεφονηπιακού σταθμού της υπό θεσμοθέτηση μελέτης. Ο χώρος που προκύπτει 3,6 στρέμματα επαρκεί οριακά για την ανάπτυξη των απαιτούμενων χώρων εκπαίδευσης.
oΠρόνοια: Ως προς τις ανάγκες βρεφονηπιακού σταθμού, προτείνεται μείωση των προβλεπόμενων με την υπό θεσμοθέτηση μελέτη χώρων πράσινου κατά 1,2 στρέμματα, για δημιουργία χώρου βρεφονηπιακού σταθμού. Ήδη το θεσμοθετημένο πράσινο της Πολεοδομικής Ενότητας αντιστοιχεί σε 16 m2 / κάτοικο, το δε τελικά προτεινόμενο σε 48 m2 / κάτοικο.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Προτείνεται χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον χώρο του καπνικού σταθμού με αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Ο αθλητικός χώρος Παλέρμο, o οποίος προτείνεται να λειτουργήσει ως πυρήνας τύπου Β, επαρκεί για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της συνοικίας. Απαιτείται αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 15 Άγιος Παντελεήμονας (23,6 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης:
oΔιατήρηση των θεσμοθετημένων με τις πολεοδομικές μελέτες γενικών χρήσεων γης, με εξαίρεση τη θεσμοθέτηση κατοικίας ΜΚ αντί της θεσμοθετημένης αμιγούς (Κ2) στο μέτωπο της επαρχιακής οδού.
oθεσμοθέτηση χρήσης Κατοικίας ΜΚ στο σύνολο των περιοχών επεκτάσεων.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Ο θεσμοθετημένος χώρος για Νηπιαγωγείο επαρκεί, απαιτείται όμως υλοποίησή του. Ως προς το Δημοτικό σχολείο προτείνεται εξυπηρέτηση από την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5.
oΒρεφονηπιακός σταθμός - Αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Προτείνεται εξυπηρέτηση από την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Προτείνεται εξυπηρέτηση από την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5. Επιπλέον απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Προβλέπεται μικρή αύξηση των Κ.Χ.Π. στις περιοχές των επεκτάσεων που θα προκύψουν από τις εισφορές σε γη κατά την πολεοδόμηση των περιοχών.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 16 Εργατικές Κατοικίες Τσαπόχα (11,0 ha)

 

Πρόκειται για τον υπό κατασκευή οικισμό Εργατικών κατοικιών. Ο κοινωνικός εξοπλισμός που διαθέτει (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, βρεφονηπιακός σταθμός, αίθουσα εκδηλώσεων, πάρκο γειτονιάς) επαρκεί.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙV 6 (39,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
oθεσμοθέτηση χρήσεων τοπικού κέντρου αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς κατοικίας στα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου 528Β που έχουν πρόσωπο επί της οδού Ταυρωπού.
Χαρακτηρισμός ως χώρου κεντρικού πράσινου του άλσους Αγίας Παρασκευής 18,5 στρεμμάτων.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Προτείνεται εξεύρεση νέου χώρου προς μεταφορά του Ειδικού σχολείου.
oΠρόνοια: Ως προς τις ανάγκες βρεφονηπιακού σταθμού, προτείνεται εξυπηρέτηση από την Πολεοδομική Ενότητα ΙV 7.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Προτείνεται χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον χώρο του άλσους του υδατόπυργου με αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθηκών.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Προτείνεται εξυπηρέτηση από τον αθλητικό χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας ΙV 7. Επιπλέον απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στους χώρους πράσινου και στην αυλή του σχολείου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Δεν προβλέπεται αύξηση των Κ.Χ.Π.

 

Πολεοδομική Ενότητα ΙV 7 (68,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων στις εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές. Επιπλέον: Χρήση Κατοικίας ΜΚ στις περιοχές επεκτάσεων. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου της Ε.Γ.Σ.Κ.
Μεταφορά του κοιμητηρίου εκτός του οικιστικού ιστού και χωροθέτηση αστικού πράσινου.
Κατά προτεραιότητα πολεοδόμηση της περιοχής αυθαιρέτων.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Αντιμετάθεση χώρων Λαϊκής Αγοράς και Εκπαίδευσης. Ο χώρος της προβλεπόμενης λαϊκής αγοράς με την ενσωμάτωση του όμορου Κ.Χ.Π. επαρκεί για ανάπτυξη Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου.
oΔεύτερη μονάδα Νηπιαγωγείου χωροθετείται σε δημοτική γη δυτικά των εργατικών κατοικιών. Η προτεινόμενη μείωση του συγκεκριμένου Κ.Χ. αντισταθμίζεται από τις προβλεπόμενες χωροθετήσεις των περιοχών επεκτάσεων.
oΠρόνοια: Χωροθετείται βρεφονηπιακός σταθμός σε δημοτική γη σε συνδυασμό με το Νηπιαγωγείο.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Εξυπηρέτηση από την Π.Ε. ΙV 6 και εν μέρει από τους χώρους του κοινωνικού κέντρου των εργατικών κατοικιών.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Εξυπηρετείται από το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, ο οποίος δεν επαρκεί. Απαιτούνται επιπλέον γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στην όμορη με τον αθλητικό χώρο δημοτική γη.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Προβλέπεται αύξηση κοινόχρηστου πράσινου με πρόβλεψη νέων χώρων στις περιοχές των επεκτάσεων.

 

Πολεοδομική Ενότητα V 8 (37,4 ha). Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Διατήρηση των θεσμοθετημένων χρήσεων με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
oΠροτείνεται η χρήση της κατοικίας Κ2 αντί της θεσμοθετημένης ΜΚ (Γενικής κατοικίας), στο Β.Δ. τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη Π.3.1/2. Οι υφιστάμενες σήμερα χρήσεις γης στη συγκεκριμένη περιοχή αντιστοιχούν στη χρήση της κατοικίας Κ2.
Χωροθέτηση Δημοτικού Ωδείου και εναλλακτικά Δημοτικού Μουσείου Εκπαίδευσης, στο χώρο που σήμερα λειτουργεί το Εσπερινό Γυμνάσιο και μεταφορά της θεσμοθετημένης χρήσης Νηπιαγωγείου σε άλλη θέση.
Στο χώρο του υπό μεταφορά Δημαρχείου διατηρείται η προτεινόμενη από το ισχύον ΓΠΣ χωροθέτηση Πνευματικού κέντρου - Δημοτικής βιβλιοθήκης.
Απαιτείται επίσης διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας γηροκομείου - γεροντικής στέγης στο ημιτελές εκκλησιαστικό κτίριο στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Απαιτείται εξεύρεση χώρου ή χώρων Νηπιαγωγείου συνολικής έκτασης της τάξης των 1.600 m2 εντός των ορίων της Πολεοδομικής Ενότητας.
oΠρόνοια: Ως προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς προτείνεται εξυπηρέτηση από τους προβλεπόμενους χώρους των Π.Ε. V 9 και V 10.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Εξυπηρετείται από τις αίθουσες κεντρικού επιπέδου.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι χώροι και ούτε υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης νέων χώρων. Οι ανάγκες καλύπτονται από τους αθλητικούς χώρους της συνοικίας. Επιπλέον απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στους χώρους πράσινου και στο προαύλιο του σχολείου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Δεν προβλέπεται αύξηση του κοινόχρηστου πράσινου.

 

Πολεοδομική Ενότητα V 9 (60,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης:
oΧρήσεις Πολεοδομικού κέντρου στο μέτωπο της περιφερειακής αρτηρίας.
oΔιατήρηση των υπόλοιπων θεσμοθετημένων χρήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου.
oΧρήσεις Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) στις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές.
oΧαρακτηρισμός του γραμμικού άλσους Αγίου Δημητρίου 18 στρεμμάτων ως χώρος πράσινου κεντρικού επιπέδου.
Χωροθέτηση ΚΑΠΗ. Ως κατεύθυνση δίνεται χωροθέτηση στο δημοτικό οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 853.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προβλέπεται:
oΕκπαίδευση: Δεν προβλέπονται νέοι χώροι. Οι υφιστάμενοι επαρκούν.
oΠρόνοια: Ο χώρος του βρεφονηπιακού σταθμού επαρκεί για την Πολεοδομική Ενότητα.
oΑίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων: Χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο 889 ιδιοκτησίας του Δήμου προς κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της συνοικίας.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Χαρακτηρισμός ως χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων των οικοδομικών τετραγώνων 838-839 ιδιοκτησίας του Δήμου προς επέκταση του υφιστάμενου αθλητικού χώρου. Κατ αυτόν τον τρόπο ο συνολικός χώρος προσεγγίζει τα 37 στρέμματα ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες της Πολεοδομικής Ενότητας V 8. Κατά προτεραιότητα διαμόρφωση του χώρου και αναβάθμισή του σε αθλητικό πυρήνα Α τύπου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Δεν προβλέπεται αύξηση του κοινόχρηστου πράσινου.

 

Πολεοδομική Ενότητα V 10 (114,4 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης:
oΘεσμοθέτηση Χρήσεων Τοπικού Κέντρου αντί της θεσμοθετημένης αμιγούς κατοικίας στα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου 464 που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας Ακαδημίας.
oΔιατήρηση των υπόλοιπων χρήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου.
oΧρήσεις Πολεοδομικού κέντρου στο μέτωπο της περιφερειακής αρτηρίας.
oΧρήσεις Πολεοδομικού κέντρου στην επί της οδού Τρικάλων περιοχή στην οποία με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπονταν χρήσεις Χονδρεμπορίου.
oΧρήσεις Κατοικίας ΜΚ στις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές.
Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας με κατεύθυνση εκπαίδευση - πρόνοια (φοιτητικές εστίες) στη δημοτική έκταση ανατολικά των φοιτητικών εστιών.
Χωροθέτηση άλσους κεντρικού επιπέδου, συνολικής έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων στη δημοτική έκταση δυτικά των εκπαιδευτικών συγκροτημάτων.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προβλέπεται:
oΕκπαίδευση: Επιπλέον των υφιστάμενων, χωροθέτηση μονάδας Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου. Η απαιτούμενη έκταση είναι της τάξης των 5,5 στρεμμάτων (προβλέπονται με την υπό θεσμοθέτηση μελέτη της περιοχής). Άμεση υλοποίηση Νηπιαγωγείου.
oΠρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού με εξεύρεση χώρου 2,0 στρεμμάτων. Διερεύνηση δυνατότητας χωροθέτησης σε δημοτικό οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 803.
oΠολιτιστικά: Εξυπηρετείται από τον προτεινόμενο χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας V 9.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Ανάπλαση - διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου και αναβάθμισή του σε αθλητικό πυρήνα Α τύπου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Προβλέπεται αύξηση του κοινόχρηστου πράσινου στις περιοχές των επεκτάσεων.

 

Πολεοδομική Ενότητα VΙ 11 (39,4 ha)

 

Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Οι πρόσθετες ανάγκες σε γη είναι της τάξης των 3,2 στρεμμάτων και είναι δύσκολο να βρεθούν στα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας. Προτείνεται εξυπηρέτηση από τους υφιστάμενους και προβλεπόμενους χώρους της Πολεοδομικής Ενότητας VΙ 12.
oΩς προς τις υπόλοιπες κατηγορίες κοινωνικού εξοπλισμού προτείνεται επίσης εξυπηρέτηση από την Πολεοδομική Ενότητα VΙ 12.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Προβλέπεται μικρή αύξηση της τάξης των 0,5 στρεμμάτων των Κ.Χ, ώστε να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούμενα με βάση τα σταθερότυπα. Επιπλέον ως κατεύθυνση δίνεται η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων πεζόδρομων οι οποίοι θα υποκαταστήσουν ως ένα βαθμό τους χώρους πράσινου.

 

Πολεοδομική Ενότητα VI 12 (134,7 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης:
oΧρήση Κατοικίας ΜΚ στο μέτωπο της οδού Τρικάλων αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς ορισμένων τμημάτων, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
oΑντικατάσταση της χρήσης χονδρεμπορίου στο οικοδομικό τετράγωνο 605 με τη χρήση της Κατοικίας ΜΚ επί της Τρικάλων και Κατοικίας ΜΚ στο υπόλοιπο τμήμα.
oΘεσμοθέτηση Κατοικίας ΜΚ στα επί της οδού Αγίου Νικολάου μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων 603-603Α- 605Α-743-742455Α, αντί της Αμιγούς που ισχύει σήμερα.
oΣτα υπόλοιπα εντός σχεδίου τμήματα διατηρούνται οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
oΧρήση Πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή της οδού Τρικάλων που αναπτύσσεται βόρεια της Κτηνιατρικής σχολής.
oΣτα υπόλοιπα εκτός σχεδίου τμήματα χρήση Κατοικίας ΜΚ και Κατοικίας Κ2, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
Μεταφορά του κοιμητηρίου εκτός του οικιστικού ιστού και θεσμοθέτηση αστικού πράσινου.
Διατήρηση του προβλεπόμενου με το ισχύον ΓΠΣ χώρου Αστικού Πρασίνου κεντρικού επιπέδου περίπου 35 στρεμμάτων με επέκταση του χώρου του κοιμητηρίου.
Δημιουργία παραρρεμάτιου άλσους της τάξης των 25 στρεμμάτων το οποίο θα προκύψει από τις εισφορές σε γη κατά την πολεοδόμηση της περιοχής.
Μεταφορά του προβλεπόμενου με το ισχύον ΓΠΣ Κέντρου Υγείας στον ευρύτερο χώρο του Νοσοκομείου.
Χωροθέτηση Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων στην έκταση των καπναποθηκών της Καρδιτσομαγούλας και στο χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης, συνολικής έκτασης περίπου 67 στρεμμάτων Αναλυτικότερα, προβλέπονται Εκθεσιακό κέντρο - συνεδριακό κέντρο, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων , χώροι διοίκησης και πράσινο.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου επιπλέον των υφιστάμενων μονάδων προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Χωροθέτηση Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή των επεκτάσεων τα οποία θα καλύψουν και τις πρόσθετες ανάγκες της Πολεοδομικής Ενότητας VI 11.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Επεκτείνεται έως την περιμετρική αρτηρία ο προβλεπόμενος με το ισχύον ΓΠΣ, σε έκταση του Δημοσίου, αθλητικός χώρος εμβαδού περίπου 27 στρεμμάτων προς ανάπτυξη αθλητικού πυρήνα Α τύπου. Για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται επιπλέον 35 στρέμματα τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξευρεθούν. Οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται με τη δημιουργία ελεύθερων γηπέδων στους κοινόχρηστους χώρους πράσινου και στις αυλές των σχολείων.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου με τη χωροθέτηση νέων χώρων στις περιοχές των επεκτάσεων .

 

Πολεοδομική Ενότητα VΙΙ 13 (72,2 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης
oΚατοικία ΜΚ στα πρόσωπα των οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου 399 επί της Α. Παπανδρέου, αντί της θεσμοθετημένης Αμιγούς κατοικίας, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο τμήμα της οδού.
oΘεσμοθέτηση χρήσεων Κατοικίας Κ2 στον οικισμό ΣΥΚΕΑ, με εξαίρεση τα οικόπεδα με πρόσωπο στην κεντρική πλατεία του οικισμού όπου προτείνονται χρήσεις Κατοικίας ΜΚ.
oΣτα υπόλοιπα εντός σχεδίου τμήματα διατηρούνται οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
oΧρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου στο μέτωπο της περιφερειακής αρτηρίας.
oΧωροθέτηση μικρής έκτασης Τοπικού Κέντρου στην εκτός σχεδίου περιοχή.
oΧρήσεις Κατοικίας ΜΚ στο υπόλοιπο τμήμα των εκτός σχεδίου περιοχών.
Αστικό Πράσινο κεντρικού επιπέδου:
oΔιατηρείται ο προβλεπόμενος με το ισχύον ΓΠΣ χώρος πράσινου κεντρικού επιπέδου συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων στη συνέχεια του χώρου του θερινού κινηματογράφου, ο οποίος εν μέρει αναπτύσσεται σε δημοτική γη και εν μέρει δεσμεύει ιδιωτικές εκτάσεις.
oΚατά προτεραιότητα πολεοδόμηση του χώρου ο οποίος είναι δεσμευμένος από το 1989.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Χωροθέτηση Νηπιαγωγείου στην περιοχή των επεκτάσεων το οποίο καλύπτει και μέρος των αναγκών της Πολεοδομικής Ενότητας VIΙ 14 ( προβλέπεται με την προμελέτη πολεοδόμησης του θύλακα Καμινάδων). Επιπλέον απαιτείται αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 11ου Δημοτικού σχολείου.
oΠρόνοια: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή των επεκτάσεων προς κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της συνοικίας ( προβλέπεται με την προμελέτη πολεοδόμησης του θύλακα Καμινάδων).
oΑθλητικές δραστηριότητες: Επεκτείνεται ο χώρος του γηπέδου Καμινάδων ώστε να αποκτήσει μέγεθος 27 στρεμμάτων το οποίο είναι ικανό προς ανάπτυξη αθλητικού πυρήνα Α τύπου. Ο επιπλέον χώρος προκύπτει από τις εισφορές σε γη και ήδη προβλέπεται από την προμελέτη της πολεοδόμησης του θύλακα Καμινάδων.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου με τη χωροθέτηση νέων χώρων στις περιοχές των επεκτάσεων που θα προκύψουν από τις εισφορές σε γη.

 

Πολεοδομική Ενότητα VIΙ 14 (65,0 ha) Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης
oΧρήσεις τοπικού κέντρου, αντί της ισχύουσας γενικής κατοικίας, στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 414 - 417 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Κ. Επισκόπου, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο μήκος της οδού.
oΣτα υπόλοιπα εντός σχεδίου τμήματα διατηρούνται οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
oΧρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου στο μέτωπο της περιφερειακής αρτηρίας.
oΧρήσεις Κατοικίας ΜΚ στο υπόλοιπο τμήμα των εκτός σχεδίου περιοχών.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΝηπιαγωγείο: Χωροθέτηση Νηπιαγωγείου κατά προτίμηση στην περιοχή του παλαιού σχεδίου, με απαιτούμενη έκταση της τάξης των 1,3 στρεμμάτων ώστε να καλύπτει μέρος των αναγκών. Οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται από τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες μονάδες της Πολεοδομικής Ενότητας VIΙ 13.
oΔημοτικό σχολείο: Χωροθέτηση μονάδας δημοτικού σχολείου στις περιοχές των επεκτάσεων που θα προκύψει από τις εισφορές σε γη κατά την πολεοδόμηση των περιοχών.
oΠρόνοια: Εξυπηρετείται από τον προτεινόμενο χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας VIΙ 13.
oΠολιτιστικές δραστηριότητες: Εξυπηρετείται από τον χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας VIΙ 13.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Εξυπηρετείται από τον προβλεπόμενο χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας VIΙ 13, ο οποίος όμως δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Απαιτείται επιπλέον χωροθέτηση ελεύθερων γηπέδων μικτών αθλοπαιδιών στην περιοχή των επεκτάσεων σε συνδυασμό με το προβλεπόμενο Δημοτικό σχολείο.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου με τη χωροθέτηση νέων χώρων στις περιοχές των επεκτάσεων.

 

Συνοικία Καρδιτσομαγούλας - Πολεοδομική Ενότητα VΙΙΙ 17 Προτείνεται:

 

Επεκτάσεις 48 στρεμμάτων προς εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων του ισχύοντος ΓΠΣ.
Πολεοδόμηση του οικισμού. Στις περιοχές των επεκτάσεων λόγω της ύπαρξης δημοτικών εκτάσεων θα προκύψουν Δημοτικές τράπεζες γης ώστε να υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής οικοπέδων για την αύξηση των κοινοχρήστων και κοινωφελών στην εντός σχεδίου περιοχή.
Γενικές χρήσεις γης.
oΘεσμοθέτηση Τοπικού Κέντρου στην περιοχή που έχει ήδη αναπτυχθεί, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη Π.3.1/1.
oΧρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου στο μέτωπο της περιφερειακής αρτηρίας.
oΣτην υπόλοιπη περιοχή προβλέπεται η χρήση της Κατοικίας ΜΚ
Μεταφορά του Κοιμητηρίου και θεσμοθέτηση Αστικού Πρασίνου (Πάρκο Πόλης) 16 στρεμμάτων με επέκταση του χώρου στην όμορη διαθέσιμη δημοτική γη.
Χωροθέτηση αθλητικού πυρήνα Β τύπου, δημοτικής εμβέλειας στις ανατολικές δημοτικές εκτάσεις. Η έκταση που απαιτείται είναι της τάξης των 40 στρεμμάτων.
Χωροθέτηση Αστικού Πράσινου (Πάρκο Πόλης ) της τάξης των 25 στρεμμάτων στη συνέχεια του αθλητικού χώρου, στις ανατολικές δημοτικές εκτάσεις.
Επέκταση του χώρου του Γυμνασίου ώστε να καλυφθεί και μελλοντική χωροθέτηση Λυκείου. Ως κατεύθυνση δίνεται επαναλειτουργία του Γυμνασίου με κάλυψη και των αναγκών του Αρτεσιανού.
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων στις περιαστικές δημοτικές εκτάσεις.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται:
oΕκπαίδευση: Μεταφορά του Νηπιαγωγείου στο χώρο του Δημοτικού σχολείου. Απαιτείται επί πλέον 1 νέα μονάδα Νηπιαγωγείου και 1 μονάδα Δημοτικού σχολείου με εξεύρεση χώρου τουλάχιστον 2,5 στρεμμάτων. Οι προτεινόμενες θέσεις είναι ενδεικτικές.
oΠρόνοια: Χωροθετείται βρεφονηπιακός σταθμός. Η θέση του στις ανατολικές επεκτάσεις είναι ενδεικτική.
oΠολιτιστικές δραστηριότητες: Προτείνεται χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο που λειτουργεί σήμερα το Νηπιαγωγείο.
oΑθλητικές δραστηριότητες: Προτείνεται επέκταση και ανάπλαση του υφισταμένου χώρου και αναβάθμισή του σε αθλητικό πυρήνα Α τύπου.
oΚοινόχρηστοι χώροι πράσινου. Προβλέπεται αύξηση του τοπικού πρασίνου.
oΑπαιτείται επίσης εξεύρεση χώρου κοιμητηρίου ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

Οικισμός Μαύρικα - Πολεοδομική Ενότητα 18 Προτείνεται:

 

Γενικές χρήσεις γης. Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ.
Ως προς τον Κοινωνικό εξοπλισμό τοπικού επιπέδου προτείνεται Προβλεπόμενοι χώροι τοπικού ρυμοτομικού - Εκπαίδευση: Ο προβλεπόμενος με τη ρυμοτομική μελέτη χώρος Νηπιαγωγείου 500 m2 σύμφωνα με τα σταθερότυπα, επαρκεί.
Ο χώρος βρεφονηπιακού σταθμού 600 m2 σύμφωνα με τα σταθερότυπα, επαρκεί.
Κοινόχρηστοι χώροι πράσινου: Οι προβλεπόμενοι χώροι είναι της τάξης των 14 στρεμμάτων και υπερεπαρκούν.
Αθλητικές δραστηριότητες: Προβλέπεται επαρκής χώρος 6 στρεμμάτων αθλητικού πάρκου για ανάπτυξη γηπέδων αθλοπαιδιών.
Επί πλέον των προβλεπόμενων χώρων θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία κοινωνικού κέντρου και περιφερειακού ιατρείου. Η προτεινόμενη διεύρυνση των ορίων αντιστοιχεί σε περίπου 2 στρέμματα και επαρκεί για την ανάπτυξή τους.
Ως προς τις υπόλοιπες λειτουργίες εξυπηρετείται από την τον εξοπλισμό της πόλης.

 

4.2. Πολεοδομική Οργάνωση ανά Οικισμό

 

4.2.1 Αγιοπηγή

 

Προτείνονται:

 

Επεκτάσεις - Ανακαθορισμός - Εξομάλυνση Ορίων. Προβλέπονται επεκτάσεις περιοχών συνολικής έκτασης 2,6 Ha, ενώ παράλληλα προτείνεται να ενταχθεί εκτός ορίων τμήμα αρχαιολογικού χώρου 0,51 Ha. Οι προβλεπόμενες προς ένταξη περιοχές αφορούν αποκλειστικά σε Δημοτικές εκτάσεις και αξιοποιούνται για χωροθετήσεις κοινωνικού εξοπλισμού:
Πολεοδόμηση του οικισμού και οργάνωσή του σε μία Πολεοδομική Ενότητα - Γειτονιά, με μέσο συντελεστή δόμησης = 0,8 για τις εντός ορίων οικισμού περιοχές και μέσο συντελεστή δόμησης = 0,4 για τις περιοχές επεκτάσεων.
Οργάνωση χρήσεων γης.
oΠροβλέπονται χρήσεις Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (Μ.Κ.) με ειδικό περιεχόμενο.
oΟι δημοτικές εκτάσεις του δυτικού τμήματος του οικισμού ορίζονται ως περιοχές εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας και Αστικού Πράσινου και αποτελούν απόθεμα γης για τις μελλοντικές ανάγκες του οικισμού ή του Δήμου γενικότερα.
oΠροβλέπεται μεταφορά του κοιμητηρίου εκτός του οικιστικού ιστού και χωροθέτηση αστικού πράσινου.
Οργάνωση - εξασφάλιση επάρκειας κοινωνικού εξοπλισμού Με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στον Πίνακα Π.6, διατηρούνται οι υφιστάμενες χωροθετήσεις και επιπλέον προβλέπονται: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού, χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων και αύξηση των χώρων πράσινου σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις.
Οργάνωση οδικού δικτύου
oΔημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου στα σημεία επαφής του οικισμού με το επαρχιακό οδικό δίκτυο.
oΚατασκευή οδικού κόμβου στη σύνδεση με την επαρχιακή οδό προς Ρεντίνα
oΚατασκευή μιας επιπλέον γέφυρας στο ρέμα, στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού προς αποκατάσταση της συνέχειας του οικιστικού ιστού
oΔημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων σε περιμετρικές θέσεις των οικισμών, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1/3
oΒελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου και κατασκευή των πεζοδρομίων
Ανάδειξη και αναβάθμιση του παραρρεμάτιου χώρου με τη δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου γραμμικού πράσινου.
Διαμόρφωση - ανάπλαση - αναβάθμιση χώρων πράσινου και αθλητικών γηπέδων.

 

4.2.2 Αρτεσιανό

 

Προτείνονται:

 

Επεκτάσεις - Ανακαθορισμός - Εξομάλυνση Ορίων. Προκύπτει αναγκαιότητα ανακαθορισμού και εξομάλυνσης των ορίων με την ένταξη στο σχέδιο νέων περιοχών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη, ότι πάνω από το 50% των συγκεκριμένων εκτάσεων αποτελούν Δημοτική γη η οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών του Οικισμού και του Δήμου για κοινωνικό εξοπλισμό. Επί πλέον στο δυτικό τμήμα του οικισμού η κατασκευή της παρακαμπτηρίου αποκόπτει μικρό τμήμα δημοτικής έκτασης 0,9 Ha το οποίο προφανώς δεν μπορεί για λειτουργικούς λόγους να παραμείνει εντός της οικιστικής περιοχής. Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις αφορούν σε περιοχές περιμετρικά του οικισμού συνολικής έκτασης 21,3 Ha.
Πολεοδόμηση του οικισμού και οργάνωσή του σε μία Πολεοδομική Ενότητα - Γειτονιά, με μέσο συντελεστή δόμησης = 0,8 για τις εντός ορίων οικισμού περιοχές και μέσο συντελεστή δόμησης = 0,4 για τις περιοχές επεκτάσεων.
Οργάνωση χρήσεων γης.
oΣτο σύνολο του οικισμού προτείνονται χρήσεις κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (Μ.Κ.) με εξαίρεση τα μέτωπα επί της πρώην εθνικής οδού, όπου προβλέπεται μικτή ζώνη κατοικίας Μ.Κ. και Τουρισμού - Αναψυχής με ειδικό περιεχόμενο.
oΟι δημοτικές εκτάσεις 35 στρεμμάτων στα βορειοανατολικά του οικισμού ορίζονται ως περιοχή εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας και Πράσινου τοπικού κυρίως χαρακτήρα και αποτελούν απόθεμα γης για τις μελλοντικές ανάγκες του οικισμού.
oΟι δημοτικές εκτάσεις 86 στρεμμάτων του δυτικού τμήματος του οικισμού ορίζονται ως περιοχή εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας και Πράσινου, υπερτοπικού κυρίως χαρακτήρα, και αποτελούν απόθεμα γης για τις μελλοντικές ανάγκες του οικισμού ή του Δήμου γενικότερα.
oΟργάνωση - εξασφάλιση επάρκειας κοινωνικού εξοπλισμού - Διατηρούνται οι υφιστάμενες χωροθετήσεις και επιπλέον σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις προβλέπονται: χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού, χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων, αθλητικού πυρήνα Α, 2ης μονάδας Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου.
oΩς προς τους χώρους πράσινου προβλέπονται Πάρκο Οικισμού στις δυτικές δημοτικές εκτάσεις και νέοι χώροι τοπικού επιπέδου επίσης σε δημοτικές εκτάσεις. Γενικότερα με βάση το δεδομένο ότι υπάρχουν διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις μεγάλης επιφάνειας, προτείνεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ελεύθερων χώρων πράσινου - αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που αναπτύσσεται κατά μήκος του ρέματος και των καναλιών και εκτείνεται σε όλο σχεδόν το δυτικό μέτωπο του οικισμού.
Οργάνωση οδικού δικτύου
oΔημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου σε όλο το μήκος επαφής του οικισμού με την παρακαμπτήρια εθνική οδό Καρδίτσας - Τρικάλων.
oΚατασκευή, επιπλέον των προβλεπόμενων, ενός οδικού κόμβου σύνδεσης του τοπικού δικτύου με την παρακαμπτήρια αρτηρία, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
oΔημιουργία περιμετρικής συλλεκτήριας οδού, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.
oΔημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων σε περιμετρικές θέσεις των οικισμών. Ως κατεύθυνση δίνεται η χωροθέτησή τους σε άμεση επαφή με την συλλεκτήρια. Οι θέσεις που αποτυπώνονται στους χάρτες είναι ενδεικτικές και η ακριβής χωροθέτηση θα προσδιορισθεί με τις πολεοδομικές μελέτες.
oΥλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής με τη διάνοιξη όλων των προβλεπόμενων δρόμων.
oΒελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου και κατασκευή των πεζοδρομίων.
Ανάδειξη και αναβάθμιση του παραρρεμάτιου χώρου με τη δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου γραμμικού πράσινου.
Διαμόρφωση - ανάπλαση - αναβάθμιση χώρων πράσινου ( ιδιαίτερα χώρων παιδικής χαράς) και αθλητικών γηπέδων.

 

4.2.3 Παλαιοκκλήσι - Παραγωγικό

 

Προτείνονται:

 

Επεκτάσεις - Ανακαθορισμός - Εξομάλυνση Ορίων. Προβλέπονται περιμετρικά του οικισμού επεκτάσεις περιοχών συνολικής έκτασης 9,5 Ha.
Πολεοδόμηση του οικισμού και οργάνωσή του σε μία Πολεοδομική Ενότητα - γειτονιά, με μέσο συντελεστή δόμησης = 0,8 για τις εντός ορίων οικισμού περιοχές και μέσο συντελεστή δόμησης = 0,4 για τις περιοχές επεκτάσεων.
Οργάνωση χρήσεων γης.
oΠροβλέπονται χρήσεις κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (Μ.Κ.) με ειδικό περιεχόμενο.
Οργάνωση - εξασφάλιση επάρκειας κοινωνικού εξοπλισμού
oΔιατηρούνται οι υφιστάμενες χωροθετήσεις και επιπλέον προβλέπονται: Βρεφονηπιακός σταθμός, χώρος πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων και αύξηση των χώρων πράσινου, η ακριβής χωροθέτηση των οποίων θα προκύψει κατά την πολεοδόμηση του οικισμού.
oΩς κατεύθυνση δίνεται η δημιουργία παραρρεμάτιου γραμμικού πράσινου και η διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησής του πολιτιστικού κέντρου στον περιαστικό χώρο της γεφυροπλάστιγγας με αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου.
oΩς κατεύθυνση δίνεται η Απομάκρυνση του Κοιμητηρίου το οποίο βρίσκεται στον περιαστικό χώρο αλλά εφάπτεται των ορίων του οικισμού. Χωροθέτηση περιαστικού πάρκου πράσινου στο χώρο των 4 στρεμμάτων, ο οποίος σε συνδυασμό με τον παρακείμενο χώρο του υδατόπυργου ανταποκρίνεται στα χωροθετικά πρότυπα του πάρκου οικισμού. Ως προς την εξεύρεση του νέου χώρου κοιμητηρίου πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980), και στο άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).
Οργάνωση οδικού δικτύου
oΩς κατεύθυνση δίνεται η πύκνωση του υφιστάμενου οδικού και η αύξηση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών στα πλαίσια της πολεοδόμησης του οικισμού.
Ως κατεύθυνση επίσης δίνεται η Ανάδειξη και αναβάθμιση του παραρρεμάτιου χώρου με τη δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου γραμμικού πράσινου.
Διαμόρφωση - ανάπλαση - αναβάθμιση χώρων πράσινου (ιδιαίτερα χώρων παιδικής χαράς) και αθλητικών γηπέδων.

 

Για το Παραγωγικό προτείνεται:

 

οριοθέτηση του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, και επιτρεπόμενες χρήσεις της κατηγορίας Οικισμοί (ΟΙ).
Ως προς τον κοινωνικό εξοπλισμό προτείνεται η εξυπηρέτησή του ως προς όλους τους τομείς από το Παλαιοκκλήσι.

 

4.2.4 Ρούσσο

 

Προτείνονται:

 

Επεκτάσεις - Ανακαθορισμός - Εξομάλυνση Ορίων. Προβλέπονται επεκτάσεις περιοχών συνολικής έκτασης 2,1 Ha, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο Π.2.2.1, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά δημοτικές εκτάσεις οι οποίες αξιοποιούνται για χωροθετήσεις κοινωνικού εξοπλισμού.
Πολεοδόμηση του οικισμού και οργάνωσή του σε μία Πολεοδομική Ενότητα - Γειτονιά, με μέσο συντελεστή δόμησης = 0,8 για τις εντός ορίων οικισμού περιοχές και μέσο συντελεστή δόμησης = 0,4 για τις περιοχές επεκτάσεων.
Οργάνωση χρήσεων γης. Προβλέπονται χρήσεις κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (Μ.Κ.), με ειδικό περιεχόμενο.
Οργάνωση - εξασφάλιση επάρκειας κοινωνικού εξοπλισμού
oΔιατηρούνται οι υφιστάμενες χωροθετήσεις και επιπλέον προβλέπονται: Χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού, χώρου πολιτιστικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων και χώρων πράσινου στις διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις των επεκτάσεων. Δεν προβλέπεται αύξηση των υφιστάμενων Κ.Χ. εντός των θεσμοθετημένων ορίων του οικισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σημαντικών εκτάσεων περιαστικού πράσινου (άλσος Πλατανεώνα, παραποτάμιο πράσινο) που αναπτύσσονται σε επαφή με τον οικισμό, οι προβλεπόμενοι χώροι υπερεπαρκούν. Απαιτείται επίσης εξεύρεση χώρου προς επέκταση του κοιμητηρίου.
Οργάνωση οδικού δικτύου
oΠρόβλεψη κατάλληλα διαμορφωμένων οδικών κόμβων στα σημεία σύνδεσης του τοπικού δικτύου με το επαρχιακό.
oΒελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου και κατασκευή των πεζοδρομίων.

 

5. Προτάσεις Οικιστικής Αναβάθμισης - Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

5.1 Πρόσθετες παρεμβάσεις, διαμορφώσεις, αναπλάσεις, με σκοπό την προστασία, την ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, μετά από ειδικές ολοκληρωμένες μελέτες αστικών αναπλάσεων.

 

5.2 Προστασία του κέντρου της πόλης, όπως οριοθετείται στον αντίστοιχο χάρτη ως Ζώνη ανάπλασης- προστασίας- ανάδειξης, με ρυθμίσεις που θα προκύψουν από ειδική πολεοδομική μελέτη. Ως κατευθύνσεις δίνονται:

 

Η επιβολή ειδικών όρων δόμησης και μορφολογικών περιορισμών, η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπλασης οικοδομικών τετραγώνων με ενοποίηση ακάλυπτων χώρων και γενικότερα η επιβολή ρυθμίσεων που θα αφορούν στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών στοιχείων, στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου.
Έλεγχος των παρεμβάσεων στα ενδιαφέροντα μέτωπα των εν σειρά παλαιών ισόγειων ή διώροφων καταστημάτων ώστε σταδιακά να αποκατασταθεί αφενός ο μορφολογικός τους χαρακτήρας και αφετέρου το κύριο χαρακτηριστικό των όψεων , η ομοιογένεια δηλαδή των εν σειρά καταστημάτων.
Ειδικότερα για την οδό Βάλβη υπάρχει αναγκαιότητα προστασίας η οποία μπορεί να κλιμακώνεται από απόλυτη προστασία (διατηρητέα) έως απλή εφαρμογή μορφολογικών περιορισμών στους όγκους των νέων κτιρίων, στις όψεις, στο μέγεθος και τη χρήση των καταστημάτων, στον έλεγχο των παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια, στην επιβολή χαμηλών κτιρίων με δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.

 

5.3 Προστασία κτιρίων και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον των ήδη κηρυγμένων μνημείων όπως αποτυπώνονται στους χάρτες Π.3.1, προτείνεται να κριθούν διατηρητέα τα παρακάτω κτίρια.

 

Το κτίριο του ΠΑΛΛΑΣ
Το σημερινό Δημαρχείο
Ο ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
Τα κτίρια του παλαιού Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
Η καμινάδα του κεραμοποιείου Οικονόμου
Το καμπαναριό του Αρτεσιανού

 

5.4 Ως προς τα υπόλοιπα διάσπαρτα κτίρια με αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα εναπομείναντα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής που συναντούμε στην πόλη, τα πλίνθινα ή λιθόκτιστα κτίσματα των οικισμών - τα τελευταία δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής του κάμπου -, προτείνεται η καταγραφή τους, η αξιολόγησή τους και η θεσμική τους προστασία όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

5.5 Για την ευχερέστερη διαχείριση των προτεινόμενων ρυθμίσεων προτείνεται η χρήση της δυνατότητας μεταφοράς δόμησης σε προβλεπόμενες Ζώνες Υποδοχής συντελεστή δόμησης.

 

6. Δίκτυα Αστικής Υποδομής

 

6.1 Μεταφορές - Κυκλοφορία

 

6.1.1 Οργάνωσης Οδικού Δικτύου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας. Ως προς το υπερτοπικό οδικό δίκτυο

 

Λειτουργική υποβάθμιση της οδού Ολύμπου σε αστική αρτηρία και δημιουργία νότιας παρακαμπτηρίου οδού, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στους αντίστοιχους χάρτες, η οποία θα εξυπηρετεί τις υπερτοπικές κινήσεις προς τη Λίμνη Πλαστήρα καθώς και τις μετακινήσεις μεγάλου τμήματος του Νομού προς το Νοσοκομείο.
Διαμόρφωση ενός επιπλέον οδικού κόμβου σύνδεσης με την οδό προς Πεδινό στο ανατολικό τμήμα της Καρδιτσομαγούλας, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στους αντίστοιχους χάρτες.

 

Ως προς το εσωτερικό αστικό οδικό δίκτυο

 

Η προτεινόμενη οργάνωση - ιεράρχηση του βασικού οδικού εσωτερικού αστικού δικτύου, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη, διατηρεί την υφιστάμενη διάρθρωση η οποία χαρακτηρίζεται από:

 

Δημιουργία εξωτερικού (περιφερειακού) δακτυλίου.
Δημιουργία εσωτερικού δακτυλίου παράκαμψης του κέντρου της πόλης.

 

Διατηρούνται οι Βασικές Πύλες εισόδου - εξόδου της πόλης: Η Λεωφόρος Δημοκρατίας, η Τρικάλων, η Κουμουνδούρου, η Ταυρωπού, η Φαναρίου, και η Α. Παπανδρέου, με βασικότερη τη Λ. Δημοκρατίας η οποία αναλαμβάνει όλους τους κυκλοφοριακούς φόρτους από Αθήνα και Λάρισα.

 

Ο εσωτερικός δακτύλιος παράκαμψης του κέντρου διαμορφώνεται από τις οδούς Καποδιστρίου, Τρικάλων, Φαναρίου, Σαρανταπόρου, Δ. Λάππα, Δ. Εμμανουήλ - Μυρμιδόνων, ενώ παράλληλα η περιοχή του κέντρου διασχίζεται από την οδό Καραΐσκάκη, όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη.

 

Το δευτερεύον δίκτυο υπό μορφή δακτυλίων και ακτινικών συλλεκτήριων το οποίο επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετήσει τις προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων, συνδέεται με το παραπάνω βασικό δίκτυο. Βασική κατεύθυνση της μελέτης είναι η σύνδεση των Συνοικιών μεταξύ τους μέσω κυκλικών δικτύων συλλεκτήριων ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του ακτινικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί κινήσεις προς το κέντρο και τις πύλες της πόλης.

 

Ως προς το δίκτυο πεζοδρόμων Ως κατεύθυνση δίνεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου συνεχούς δικτύου πεζοδρόμων - οδών ήπιων διαδρομών το οποίο θα επεκτείνεται στο σύνολο της πόλης.

 

Ως προς το δίκτυο ποδηλάτων Οι προτάσεις που αποτυπώνονται στους χάρτες είναι ενδεικτικές και περιορισμένες. Ως κατεύθυνση δίνεται η ανάπτυξη ενός ευρύτερου αστικού δικτύου που θα συνδέεται αφενός με τους οικισμούς και αφετέρου με ένα εξωαστικό δίκτυο φυσικών διαδρομών (παραποτάμιες διαδρομές κ.λ.π.). Απαραίτητη επίσης κρίνεται και η κατασκευή μιας τουλάχιστον υπόγειας διάβασης κατάλληλης για χρήση ποδηλάτου στις σιδηροδρομικές γραμμές, για σύνδεση της περιοχής του Αγ. Μηνά με το κυρίως τμήμα της πόλης.

 

Ειδικότερες κατευθύνσεις Η ρύθμιση των δικτύων κυκλοφορίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης η οποία θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα τη διαχείριση των μετακινήσεων οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων.

 

Άμεσης προτεραιότητας έργα αποτελούν:

 

Η υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη διάνοιξη των προβλεπόμενων δρόμων, με προτεραιότητα τη διάνοιξη και ολοκλήρωση των συλλεκτήριων, ιδιαίτερα στην περιοχή Καμινάδων (Λεπενιώτη, Στουρνάρα) οι οποίες σε συνδυασμό με την κατασκευή του οδικού κόμβου της οδού Μυρίνης - Περιφερειακού θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποφόρτιση του ευρύτερου κέντρου.
Η υλοποίηση των θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης που προβλέπονται στην περίμετρο του κέντρου.

 

6.1.2 Οργάνωση Οδικού Δικτύου Οικισμών

 

Σύνδεση του τοπικού δικτύου των οικισμών με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο μέσω επαρκών και κατάλληλα διαμορφωμένων οδικών κόμβων.
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων σε περιμετρικές θέσεις των οικισμών, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στους χάρτες Π.3.1. ή στον περιαστικό χώρο σε περίπτωση απουσίας διαθέσιμων εκτάσεων εντός του οικισμού.
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου και κατασκευή των πεζοδρομίων - Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων σύνδεσης των οικισμών με την Καρδίτσα και τους όμορους οικισμούς καθώς και με τους περιαστικούς πόλους φυσικού περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον προτείνεται:

 

Αγιοπηγή

 

Δημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου στα σημεία επαφής του οικισμού με το επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και κατασκευή οδικού κόμβου στη σύνδεση με την επαρχιακή οδό προς Ρεντίνα. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η δημιουργία μιας επιπλέον γέφυρας στο ρέμα στο νότιο ανατολικό τμήμα του οικισμού.

 

Αρτεσιανό

 

Δημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου στα σημεία επαφής του οικισμού με την παρακαμπτήρια εθνική οδό Καρδίτσας - Τρικάλων.
Δημιουργία πέραν των προβλεπόμενων με την εγκεκριμένη μελέτη, ενός επιπλέον κόμβου σύνδεσης της παρακαμπτηρίου με το τοπικό οδικό δίκτυο του οικισμού. Η θέση που αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη είναι ενδεικτική.
Ως προς το εσωτερικό αστικό δίκτυο:
oΔημιουργία περιμετρικής συλλεκτήριας οδού για την εξυπηρέτηση κυρίως των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία σήμερα μετακινούνται διαμπερώς μέσα στον οικιστικό ιστό, όπως ενδεικτικά φαίνεται στον αντίστοιχο χάρτη. Χωροθέτηση των προτεινόμενων οργανωμένων χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων σε άμεση επαφή με τη συλλεκτήρια.
oΥλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής με τη διάνοιξη όλων των προβλεπόμενων δρόμων.

 

Ρούσσο

 

Δημιουργία ενός επιπλέον οδικού κόμβου σύνδεσης του τοπικού δικτύου με την επαρχιακή οδό προς Καλλίθηρο. Η θέση που αποτυπώνεται στον αντίστοιχο χάρτη είναι ενδεικτική.

 

6.2 Λοιπά Δίκτυα Αστικής Υποδομής

 

Απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων στις προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων. Ως προς τα παρακάτω δίκτυα:

 

Δίκτυο Ύδρευσης

 

Οι οδεύσεις των βασικών αγωγών Ύδρευσης, οι θέσεις των Υδατόπυργων και των Επίγειων Δεξαμενών, αποτυπώνονται στους χάρτες Π.3.1.

 

Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων

 

Οι οδεύσεις των βασικών αγωγών αποχέτευσης, οι θέσεις των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αποτυπώνονται στους χάρτες Π.3.1.

 

6.3 Ασφάλεια - προστασία

 

Στο άρθρο 2 καταγράφονται αναλυτικά για κάθε οικισμό οι χώροι συγκέντρωσης κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι χώροι αυτοί αφορούν κυρίως αθλητικά γήπεδα και μεγάλους χώρους πράσινου.

 

6.4 Πολεοδομικές Παρεμβάσεις, Κίνητρα, Μηχανισμοί

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και μηχανισμοί υλοποίηση των κατευθύνσεων της μελέτης είναι:

 

Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης προς υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης χρήσεων γης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Καρδίτσας, προς περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχομένου των επιτρεπόμενων χρήσεων κυρίως σε επιβαρυμένες και ευαίσθητες κυκλοφοριακά περιοχές, καθώς και για τον προσδιορισμό των επιτρεπόμενων επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός του οικιστικού ιστού και την επικαιροποίηση των πινάκων Α και Β (απόφαση νομάρχη 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994))
Πολεοδόμηση της Καρδιτσομαγούλας.
Πολεοδόμηση των περιοχών επεκτάσεων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας με προτεραιότητα:
oΤην πολεοδόμηση των περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Καρδίτσας στις οποίες υπάρχουν δεσμευμένες ιδιωτικές εκτάσεις για ανάπτυξη κοινωφελών χρήσεων και κοινόχρηστων χώρων πράσινου.
oΤην πολεοδόμηση του ΒΙΟΠΑ.
Επαναοριοθέτηση του Παραγωγικού.
Πολεοδόμηση και επέκταση των λοιπών οικισμών.
Ζώνες πολεοδομικών μηχανισμών
oΖώνες Κανονιστικών Όρων (ΖΚΟ) στις περιοχές των οικιστικών επεκτάσεων.
oΖώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) κατά τις διατάξεις του νόμου 3044/2002. Ορίζονται ως ΖΥΣ οι περιοχές των επεκτάσεων με τους χαμηλούς συντελεστές δόμησης (0,6), καθώς και τα εντός ρυμοτομικού σχεδίου μέτωπα της περιφερειακής αρτηρίας με θεσμοθετημένο συντελεστή δόμησης έως 0,8.
oΖώνες Κοινωνικού Συντελεστή. Διατηρούνται οι θεσμοθετημένες ζώνες όπως προβλέπονται από τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
oΖώνες κινήτρων - Ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε) και ζώνες ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ), όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του νόμου 2508/1997. Θα ορισθούν κατά περίπτωση, όπου απαιτείται, με τις προτεινόμενες πολεοδομικές μελέτες. Ως κατεύθυνση δίνεται ο καθορισμός ΖΕΚ στα τοπικά συνοικιακά κέντρα και στο ΒΙΟΠΑ και ΖΕΕ στην περιοχή των Σεισμοπλήκτων και των Λαϊκών κατοικιών της Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ4.
Ζώνες Ανάπλασης - παρεμβάσεων αναβάθμισης του Δημόσιου χώρου - Ορίζεται ως περιοχή ειδικής πολεοδομικής μελέτης η περιοχή του Κέντρου της Πόλης, όπως οριοθετείται στον αντίστοιχο χάρτη ως Ζώνη ανάπλασης- προστασίας- ανάδειξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.