Απόφαση 2951/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας απεικονίζονται στο χάρτη Π.2 (κλίμακας 1:25.000) όπου συγκεκριμένα καθορίζονται:

 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ)
Περιοχές Επέκτασης και Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς
Περιοχές Ειδικών Χρήσεων Εκτός Οικισμών και Οικιστικών Υποδοχέων
Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή Ανά περιοχή καθορίζονται:

 

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που καθορίζονται είναι:

 

ΠΕΠ 1 - Υγροβιότοποι - Υδρογραφικό δίκτυο
ΠΕΠ 2 - Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις - Αξιόλογα Φυσικά Οικοσυστήματα
ΠΕΠ 3 - Αρχαιολογικοί Χώροι
ΠΕΠ 4 - Αναδασμοί - Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)

 

1.1. ΠΕΠ 1 - Υγροβιότοποι - Υδρογραφικό δίκτυο

 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από τέσσερα κύρια υδατορέματα, τα οποία είναι από τα ανατολικά προς δυτικά, ο ποταμός Καλέντζης, ο ποταμός Καράμπαλης, το ρέμα Γαβριά και η τεχνητή κοίτη του Μέγα Ρέματος. Επιπρόσθετα, σε όλη την έκταση του πεδινού τμήματος του Δήμου, εντοπίζεται μεγάλο πλήθος (δίκτυο) τεχνητών αποστραγγιστικών - αρδευτικών καναλιών.

 

Προτείνεται η άμεση χαρτογράφηση των συγκεκριμένων υγροτόπων καθώς και η ένταξή τους σε καθεστώς προστασίας, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθός τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τους κινδύνους υποβάθμισής τους, τις χρήσεις τους και τα σπουδαιότερα και βιοτικά γνωρίσματά τους.

 

Επιπρόσθετα, πλέον της Περιοχής Προστασίας των υδάτινων σχηματισμών, προτείνεται Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) η οποία καθορίζεται στα 20 m πλάτους από την εκάστοτε όχθη, όπως αυτή θα οριοθετηθεί από την αντίστοιχη ειδική μελέτη. Έως ότου γίνει ο επαναπροσδιορισμός των υδροφόρων οδών και η οριοθέτηση της κοίτης των ρεμάτων, θα παραμένει η προστασία των ρεμάτων στη ζώνη των 20 m εφόσον γίνουν οι αντίστοιχες μελέτες βάσει του νόμου 4258/2014. Οι μελέτες αυτές θα καθορίσουν και το τελικό εύρος της ζώνης προστασίας μαζί με τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία.

 

Οι επιτρεπόμενες, χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός της ΠΕΠ 1 και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας αυτής, ορίζονται ως εξής:

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Έργα διαμόρφωσης - διευθέτησης οχθών.
Μικρά φράγματα.
Μικρά έργα εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας.
Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και άλλες σχετικές υποδομές που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής:
oΔίκτυα πεζόδρομων
oΔίκτυα ποδηλατοδρόμων
oΛειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού

 

Κατάτμηση / Αρτιότητα: Καμιά.

 

Δόμηση: Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 

Επιπλέον, προτείνεται η λήψη ειδικών μέτρων, κανονιστικών ρυθμίσεων και η εφαρμογή πολιτικής η οποία να περιλαμβάνει την ανάδειξη και την αξιοποίηση των υφιστάμενων υδάτινων δρόμων (κανάλια) που διασχίζουν την περιοχή μελέτης, με δράσεις όπως η διευθέτηση και εξασφάλιση της όδευσης, η αναβίωση δασών σε παράπλευρες περιοχές των ποταμών (σε ζώνες πλάτους αξιολογήσιμου), η εφαρμογή σωστής διαχείρισης - διατήρησης - συντήρησης των καναλιών με τακτικό καθαρισμό, κ.α..

 

Οι περιοχές ΠΕΠ 1 συνυπάρχουν και με άλλες χρήσεις.

 

Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές δρουν συμπληρωματικά ανάλογα με τις υποστηρικτικές τους υποδομές, δεδομένου ότι το υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από μια αδιάκοπη συνέχεια.

 

1.2. ΠΕΠ 2 - Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις - Αξιόλογα Φυσικά Οικοσυστήματα

 

Για τις περιοχές Πλατανεώνας, Δάσος Ρούσσου, Άλσος Παπαράντζας και Άλσος Προφήτη Ηλία προτείνεται η εφαρμογή του μηχανισμού των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 2 - Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις - Αξιόλογα Φυσικά Οικοσυστήματα).

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός της ΠΕΠ 2 - Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις - Αξιόλογα Φυσικά Οικοσυστήματα, ορίζονται ως εξής:

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας.
Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και άλλες σχετικές υποδομές που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Υπαίθριοι χώροι άθλησης.
Υποδομές πυρασφάλειας και προστασίας από τις πυρκαγιές.
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας:
oΔεξαμενές
oΜικρά φράγματα
oΑντλητικές Εγκαταστάσεις
oΥδατοδεξαμενές
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής:
oΔίκτυα πεζόδρομων
oΔίκτυα ποδηλατοδρόμων
oΉπιες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού
oΑναψυκτήρια με εξυπηρέτηση χώρων υγιεινής μέγιστου εμβαδού που θα καθορίζεται από την αναγκαιότητα εγκατάστασης της λειτουργίας, κατά περίπτωση: α) μετά από την έγκριση και την σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας και όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών (ΥΠΑΙΘΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.α.) και β) ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα και την βιωσιμότητα της περιοχής.
oΠαιδικές χαρές
oΥπαίθρια καθιστικά

 

Κατάτμηση / Αρτιότητα: Καμία.

 

Δόμηση: Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 

Προτείνεται η σύνταξη δασικού κτηματολογίου / δασικών χαρτών, οι οποίοι θα καθορίζουν αδιάβλητα, απόλυτα τεκμηριωμένα και με ισχύ νόμου τον χαρακτηρισμό των περιοχών σε δασικές ή μη δασικές.

 

1.3. ΠΕΠ 3 - Αρχαιολογικοί Χώροι Οι χώροι και τα μνημεία που συγκροτούν το πολιτιστικό απόθεμα του εξωαστικού χώρου του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας και τα οποία χρήζουν προστασίας μέσω της ΠΕΠ 3 - Αρχαιολογικοί Χώροι είναι τα εξής:

 

Α. Κλασσικές Αρχαιότητες

 

Ανά Δημοτικό Διαμέρισμα εντοπίζονται, οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι, τα όρια των οποίων χωροθετούνται στην, εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, περιοχή και παρουσιάζονται στον Χάρτη Π.2. Πολιτιστικό / Ιστορικό / Αρχιτεκτονικό Απόθεμα Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδίτσας:

 

Σε αγροτεμάχια στη θέση Τσαπόχα εντοπίζεται εν μέρει ισοπεδωμένη, η ομώνυμη Μαγούλα Τσαπόχα (Μαγούλα Κ. Σύρμου) η οποία είναι οριοθετημένη και υπό κήρυξη από την ΛΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με την σχετική υπουργική απόφαση 1154/1964 (ΦΕΚ 91/Β/1964), κήρυξης των αρχαιολογικών χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιοπηγής:

 

Στην περιοχή, κατά το παρελθόν, με αφορμή διάφορα τεχνικά έργα έχουν κατά τόπους αποκαλυφθεί τμήματα αρχαίου νεκροταφείου και οικιστικά κατάλοιπα προϊστορικών, κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων , για τα οποία όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί σχετική ζώνη προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεσιανού:

 

Στην περιοχή, κατά το παρελθόν, με αφορμή διάφορα τεχνικά έργα έχουν κατά τόπους αποκαλυφθεί κατάλοιπα προϊστορικών οικισμών της Μέσης και Νεώτερης Νεολιθικής περιόδου, για τα οποία όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί σχετική ζώνη προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού.

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ρούσσου:

 

Στην περιοχή, κατά το παρελθόν, με αφορμή διάφορα τεχνικά έργα έχουν κατά τόπους αποκαλυφθεί κατάλοιπα προϊστορικών οικισμών της Μέσης και Νεώτερης Νεολιθικής περιόδου, για τα οποία όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί σχετική ζώνη προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Εντός των ορίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καρδιτσομαγούλας και Παλαιοκκλησίου δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία.

 

Β. Βυζαντινά Μνημεία

 

Στην, εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, περιοχή μελέτης, υφίσταται το εξής μνημείο:

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ρούσσου:

 

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (σήμερα προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

 

Γ. Νεότερα Μνημεία

 

Το σύνολο των κτισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία και απαντώνται στην περιοχή χωροθετείται εντός των ορίων του αστικού ιστού της πόλης της Καρδίτσας και κατ' επέκταση κανένα από αυτά δεν δύναται να αντιμετωπισθεί με τους όρους διαχείρισης των ΠΕΠ 3 - Αρχαιολογικοί Χώροι.

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός της ΠΕΠ 3, ορίζονται ως εξής:

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας.

 

Κιόσκια ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.

 

Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και άλλες σχετικές υποδομές που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.

 

Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας:

 

Μικρές Δεξαμενές

 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής:

 

Δίκτυα πεζόδρομων
Δίκτυα ποδηλατοδρόμων
Ήπιες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού
Αναψυκτήρια με εξυπηρέτηση χώρων υγιεινής μέγιστου εμβαδού που θα καθορίζεται από την αναγκαιότητα εγκατάστασης της λειτουργίας, κατά περίπτωση: α) μετά από την έγκριση και την σύμφωνη γνώμη των αρχαιολογικών υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών (ΥΠΑΙΘΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.α.) και β) ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα και την βιωσιμότητα της περιοχής.
Υπαίθρια καθιστικά

 

Κατάτμηση / Αρτιότητα: Καμιά.

 

Δόμηση: Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 

Επιπλέον, και όσον αφορά στις συγκεκριμένες περιοχές (Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 3 - Αρχαιολογικοί Χώροι), προβλέπονται τα ισχύοντα, σε συνδυασμό με τις προτάσεις του παρόντος ΓΠΣ - κατά τα δεσμευτικότερα μέτρα -, όπως λεπτομερώς ορίζονται στον νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

1.4 ΠΕΠ 4 - Αναδασμοί - Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)

 

Στο σύνολο σχεδόν της χαρακτηριζόμενης ως αγροτική περιοχή (η οποία αποτελεί, κατά κόρον, και γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας) του Δήμου Καρδίτσας, έχουν πραγματοποιηθεί αναδασμοί.

 

Σε όλη την περιοχή του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας (με εξαίρεση στο νότιο τμήμα του - την Αγιοπηγή - και τμήμα του οικισμού Ρούσσου), υφίσταται εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών καναλιών και μικρότερων ανοικτών αγωγών.

 

Κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 4 - Αναδασμοί - Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)) στο μεγαλύτερο μέρος της αρδευόμενης γεωργικής γης (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας - περιοχές αναδασμών) η οποία απαντάται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, η εν λόγω εφαρμογή αποβλέπει στην προστασία της αρδευόμενης γεωργικής γης και εμποδίζει τη βαθμιαία αντικατάστασή της από άλλες χρήσεις (π.χ. αστικοποίηση).

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθώς επίσης οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, εντός της ΠΕΠ 4 ορίζονται ως εξής:

 

Α. Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης:

 

Κάθε είδους γεωργική εκμετάλλευση.
Οι χρήσεις του αγροτικού τομέα παραγωγής και της αγροτικής εκμετάλλευσης, περιλαμβανόμενης της αποθήκευσης, τυποποίησης, συσκευασίας και της εν γένει τοποθέτησης μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους. / Υποδομές και εγκαταστάσεις σχετικές με τη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργικές αποθήκες / βοηθητικοί χώροι/ θερμοκήπια).
Η διαχείριση όλων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έως 100 KW.
Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας από προϊόντα, απόβλητα και υπολείμματα βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης ή ίσης των 500 KW.
Η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας (αντλητικές εγκαταστάσεις).
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

 

Για τις καταγεγραμμένες, θέσεις Θ2 και Θ4 (Θ2: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδίτσας, τοπωνύμιο Ξηραύλακας, συνολικής έκτασης 22,0 στρεμμάτων και Θ4: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδιτσομαγούλας, τοπωνύμιο Καλίτσες, συνολικής έκτασης 11,625 στρεμμάτων) των αποκατεστημένων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που εμπεριέχονται στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 4 - Αναδασμοί - Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), δεσμεύονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις της εγκεκριμένης απόφαση ς αποκατάστασής τους.

 

Επιπλέον, προτείνεται

 

η καταγραφή της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και εν γένει της γεωργικής γης καθώς και
η δέσμευση τμήματος της γεωργικής γης προς επέκταση του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού, βάσει της αναθεώρησης των στοιχείων που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα, σε επίπεδο Καλλικρατικού πια Δήμου Καρδίτσας.

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει, συνδυαστικά με τα εξής:

 

Όριο Κατάτμησης και Αρτιότητας γηπέδου: 10 στρέμματα.

 

Επιπλέον, και όσον αφορά στις συγκεκριμένες περιοχές (Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 4 - Αναδασμοί - Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)), προβλέπονται τα ισχύοντα, σε συνδυασμό με τις προτάσεις του παρόντος ΓΠΣ - κατά τα δεσμευτικότερα μέτρα -, όπως λεπτομερώς ορίζονται στην σχετική νομοθεσία.

 

Με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας των συγκεκριμένων περιοχών και ως προς άλλους τομείς, πέραν του αγροτικού - γεωργικού πλουτοπαραγωγικού, όπως ο τομέας της αναψυχής, κρίνεται σκόπιμο να προταθεί η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του υγρού στοιχείου που καλύπτει σημαντικό μέρος του Δήμου, όπου σε συνδυασμό με τη δημιουργία απαραίτητων τεχνικών έργων (διαδρομών περιπάτου, ποδηλατοδρόμων, κ.α.), θα αναπτυχθούν και θα αξιοποιηθούν οι φυσικοί πόροι με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)

 

Οι προτεινόμενες Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες:

 

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου,
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Ευρύτερου Εξωαστικού Χώρου.

 

Τα ακριβή όρια των εν λόγω ΠΕΠΔ αποτυπώνονται στον Χάρτη Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

 

2.1 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου

 

2.1.1. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου Καρδίτσας

 

Όσον αφορά στις γενικές χρήσεις γης και στους όρους και περιορισμούς δόμησης προτείνονται τα εξής:

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Κατοικία.

2. Κοινωνική Πρόνοια.

3. Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση / Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση).

4. Γυμναστήρια και οι αθλητικές σχολές.

5. Θρησκεία (Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας).

6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες.

7. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές - οικονομικές - πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων).

8. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί.

10. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 100 κλίνες.

11. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.

13. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων).

14. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

15. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.

16. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων).

17. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

18. Άθληση (α. Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με επιφάνεια μέχρι 1 στρέμμα: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5 x 5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου, β. Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 10788/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ 285/Δ/2004)).

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία των συγκεκριμένων περιοχών από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

2.1.2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου Καρδιτσομαγούλας

 

Όσον αφορά στις γενικές χρήσεις γης και στους όρους και περιορισμούς δόμησης προτείνονται τα εξής:

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Κατοικία

 

2. Κοινωνική πρόνοια

 

α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων.

 

β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα

 

3. Εκπαίδευση

 

α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών.

 

β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια - λύκεια

 

4. Άθληση

 

α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5 x 5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου.

 

β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 10788/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ 285/Δ/2004).

 

γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές.

 

5. Πολιτισμός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης.

 

6. Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας.

 

7. Γραφεία

 

α) Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.

 

β) Ιατρεία - Οδοντιατρεία - Φυσικοθεραπευτήρια: Ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο.

 

8. Εμπορικά καταστήματα

 

α) Ειδών διατροφής

 

α)1. Γαλακτοπωλείο,

α)2. Κατεψυγμένα προϊόντα,

α)3. Κρεοπωλείο,

α)4. Οπωρολαχανοπωλείο,

α)5. Παγωτοπωλείο,

α)6. Παντοπωλείο,

α)7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής,

α)8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής,

α)9. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο,

α)10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας),

α)11. Προϊόντων αρτοποιίας.

 

β) Λοιπά εμπορικά καταστήματα:

 

β)1. Βιβλιοπωλείο,

β)2. Ημερήσιου περιοδικού τύπου,

β)3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά,

β)4. Χαρτοπωλείο,

β)5. Ψιλικών ειδών.

 

9. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

α) Επιδιορθώσεις ενδυμάτων - υποδημάτων

 

β) Κουρείο - κομμωτήριο

 

γ) Φαρμακείο

 

10. Στάθμευση

 

α) Γήπεδα στάθμευσης οχημάτων.

 

β) Κτίρια στάθμευσης οχημάτων.

 

11. Ξενοδοχειακά καταλύματα - ξενώνες μέχρι 50 κλίνες

 

12. Περίθαλψη: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας

 

13. Αρτοποιεία

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία των συγκεκριμένων περιοχών από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

2.1.3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου Παλαιοκκλησίου

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Κατοικία

 

2. Κοινωνική πρόνοια

 

α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων

 

β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα

 

3. Εκπαίδευση

 

α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών

 

β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια - λύκεια

 

4. Άθληση

 

α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5 x 5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου.

 

β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 10788/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ 285/Δ/2004).

 

γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές.

 

5. Πολιτισμός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης.

 

6. Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας.

 

7. Γραφεία

 

α) Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.

 

β) Ιατρεία - Οδοντιατρεία - Φυσικοθεραπευτήρια: Ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο.

 

8. Εμπορικά καταστήματα

 

α) Ειδών διατροφής

 

α)1. Γαλακτοπωλείο,

α)2. Κατεψυγμένα προϊόντα,

α)3. Κρεοπωλείο,

α)4. Οπωρολαχανοπωλείο,

α)5. Παγωτοπωλείο,

α)6. Παντοπωλείο,

α)7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής,

α)8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής,

α)9. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο,

α)10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας),

α)11. Προϊόντων αρτοποιίας.

 

β) Λοιπά εμπορικά καταστήματα:

 

β)1. Βιβλιοπωλείο,

β)2. Ημερήσιου περιοδικού τύπου,

β)3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά,

β)4. Χαρτοπωλείο,

β)5. Ψιλικών ειδών.

 

9. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

α) Επιδιορθώσεις ενδυμάτων - υποδημάτων

 

β) Κουρείο - κομμωτήριο

 

γ) Φαρμακείο

 

10. Στάθμευση

 

α) Γήπεδα στάθμευσης οχημάτων.

 

β) Κτίρια στάθμευσης οχημάτων.

 

11. Ξενοδοχειακά καταλύματα - ξενώνες μέχρι 50 κλίνες

 

12. Περίθαλψη: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας

 

13. Αρτοποιεία

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία της συγκεκριμένης περιοχής από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

2.1.4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιαστικού Χώρου Μαύρικα

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Ειδική εκπαίδευση.

 

2. Γυμναστήρια και οι αθλητικές σχολές.

 

3. Εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

4. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

 

5. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

6. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.

 

7. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων).

 

8. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

 

9. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

10. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων).

 

11. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

 

Β. Όροι δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία των συγκεκριμένων περιοχών από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

2.2 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Ευρύτερου Εξωαστικού Χώρου

 

2.2.1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών Οδών εντός διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα).

 

2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

3. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

4. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης) (κτίρια - γήπεδα).

 

6. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων.

 

7. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας).

 

8. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής.

 

9. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

10. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 

11. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ).

 

12. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

 

13. Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων.

 

14. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων.

 

15. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

16. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής.

 

17. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα.

 

18. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, καταστήματα χονδρικού εμπορίου

 

19. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics).

 

20. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

21. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής.

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία των συγκεκριμένων περιοχών από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

2.2.2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Ενιαίου Δικτύου Πρασίνου

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής και πολιτισμού.

 

2. Κοινωφελείς λειτουργίες.

 

3. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών.

 

4. Κατοικία.

 

5. Απλή γεωργική καλλιέργεια φυτικής παραγωγής.

 

6. Γεωργικές αποθήκες.

 

7. Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (με τα απαραίτητα κτίρια).

 

Επιπρόσθετα, για την συγκεκριμένη περιοχή προτείνεται ενίσχυση της φυτοκάλυψης, τόσο σε ότι αφορά την επιφάνεια όσο και σε ότι αφορά την πυκνότητα και το ύψος, με απώτερο σκοπό την αντίστοιχη μείωση των επιφανειών από δομικά υλικά.

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία της συγκεκριμένης περιοχής από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

Όσον αφορά στην περιοχή της συνεταιριστικής αποθήκης (περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης ανατολικά του οικισμού Ρούσσου, στον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας - Καλλιθήρου), προτείνεται να συμπεριληφθεί εντός των ορίων της ΠΕΠΔ Ενιαίου Δικτύου Πρασίνου, με τις εξής επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

 

1. Κοινωνική Πρόνοια.

 

2. Εκπαίδευση.

 

3. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

 

4. Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις.

 

5. Περίθαλψη.

 

6. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας του άρθρου 24 (μικρής κλίμακας υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν τον προορισμό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών λειτουργιών).

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προτεινόμενα όπως αυτά προβλέφθηκαν και για την ΠΕΠΔ Ενιαίου Δικτύου Πρασίνου, και αναλύθηκαν παραπάνω.

 

2.2.3. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Νοσοκομειακών Λειτουργιών - Κοινωνικής Πρόνοιας - Περίθαλψης

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Κατοικία.

 

2. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα).

 

3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

4. Στάθμευση οχημάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια - γήπεδα).

 

5. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου.

 

6. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

7. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

 

8. Ελικοδρόμιο.

 

9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 

10. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ).

 

11. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής.

 

12. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, καταστήματα χονδρικού εμπορίου.

 

13. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής.

 

14. Κοινωνική Πρόνοια.

 

15. Εκπαίδευση.

 

16. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

 

17. Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις.

 

18. Περίθαλψη.

 

19. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας του άρθρου 24 (μικρής κλίμακας υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν τον προορισμό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών λειτουργιών).

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει.

 

Για την ασφάλεια και προστασία της συγκεκριμένης περιοχής από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

3. Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ)

 

3.1. ΠΟΑΠΔ Ι - Προς Πολεοδόμηση Περιοχή για Παραγωγικές Χρήσεις σχετικές με την Μεταποίηση (Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες Χαμηλής - Μέσης Όχλησης) και το Χονδρεμπόριο

 

Α. Γενικές Χρήσεις Γης:

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 είναι οι εξής:

 

1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα).

 

2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

3. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

4. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης) (κτίρια - γήπεδα).

 

6. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 

8. Περίθαλψη - Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) και μόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωμένο φορέα.

 

9. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων.

 

10. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας).

 

11. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής.

 

12. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

13. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ).

 

14. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων.

 

15. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.

 

16. Κοινωνική πρόνοια.

 

17. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

18. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής.

 

19. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα.

 

20. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις.

 

21. Επιχειρήσεις/Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics).

 

22. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων.

 

23. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων.

 

24. Διοίκηση.

 

Οι χρήσεις με αριθμό 15, 16, 17 και 18 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

 

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

Οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την προτεινόμενη ΠΟΑΠΔ Ι είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999).

 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ...ο συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) που ορίζεται για περιοχές που προορίζονται για βιομηχανικές και εν γένει επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα θα είναι ίσος ή μικρότερος του 1,6, για τις περιοχές όπου ασκούνται δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου, ίσος ή μικρότερος του 1,2 και για τις υπόλοιπες περιοχές δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, ίσος ή μικρότερος του 0,6 αντίστοιχα.... Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που ορίζονται για την άσκηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ως άνω περιοχές.

 

Για την ασφάλεια και προστασία της συγκεκριμένης περιοχής από θεομηνίες και καταστροφές προτείνονται με την παρούσα μελέτη, εγκαταστάσεις δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.

 

4. Περιοχές Επέκτασης και Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς.

 

4.1. Περιοχές Επέκτασης.

 

4.1.1. Πολεοδομικό Συγκρότημα Καρδίτσας

 

Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του έτους στόχου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δηλαδή το 2021, καθώς επίσης και:

 

την αναγκαιότητα μείωσης των πληθυσμιακών πυκνοτήτων στις κεντρικές πολεοδομικές ενότητες, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση οικοπέδων για ανάπτυξη μονοκατοικιών στις περιφερειακές Π. ,
την πλήρωση των κενών μεταξύ θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και την αποκατάσταση της συνέχειας του οικιστικού ιστού με τη λειτουργική ενοποίησή τους,
την εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων που δυσχεραίνουν την οργάνωση των περιοχών και έχουν ήδη δημιουργήσει δαιδαλώδες οδικό δίκτυο σε αρκετές περιοχές που έχουν ήδη πολεοδομηθεί και
την αναγκαιότητα εξεύρεσης γης για κοινωνικές εξυπηρετήσεις μεγάλης επιφάνειας προσδιορίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις:

 

4.1.1.1. Πολεοδομική Ενότητα VI 12 Άγιος Νικόλαος

 

Η περιοχή μεταξύ του ορίων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρδίτσας και του ορίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρδιτσομαγούλας, έκτασης περίπου 18,7 Ha.
Η περιοχή της ετήσιας εμποροπανήγυρης έκτασης περίπου 2,9 Ha. Αποτελεί Δημοτική έκταση και προτείνεται να αξιοποιηθεί όλος ο χώρος για κοινωνικές εξυπηρετήσεις.
Από τα συνολικά 21,60 Ha που εντάσσονται στην Πολεοδομική Ενότητα VII 12, τα 2,9 Ha καταλαμβάνουν η περιφερειακή οδός και το ρέμα τα οποία προφανώς δεν είναι αξιοποιήσιμα και ενδεχομένως η επιφάνεια αυτή να αυξηθεί μετά την οριοθέτηση του ρέματος.

 

4.1.1.2. Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 5 Άγιος Μηνάς - Καροπλεσίτες

 

Η περιοχή νότια του αθλητικού χώρου Παλέρμο και ο μικρός θύλακας νότια των εργατικών κατοικιών. Τα δύο τμήματα έχουν έκταση περίπου 17,8 Ha. Κατεύθυνση αποτελεί είναι η δημιουργία γραμμικού αστικού άλσους κατά μήκος του ρέματος.
Η Δημοτική έκταση δυτικά του Νοσοκομείου περίπου 6,5 Ha η οποία προτείνεται για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων (Υγείας - Πρόνοιας ) και ανάπτυξη χώρου αστικού πρασίνου στη συνέχεια του γραμμικού άλσους που προαναφέρθηκε.

 

4.1.1.3. Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ 15 Άγιος Παντελεήμονας

 

Μικρό τμήμα στα ΒΑ της πολεοδομικής ενότητας προς εξομάλυνση των ορίων και πλήρωση του κενού που δημιουργείται μεταξύ του οικισμού και των γραμμών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Το εμβαδόν της περιοχής είναι περίπου 3,4 Ha, εκ των οποίων μόνο τα 1,5 Ha είναι αξιοποιήσιμα , ενώ το υπόλοιπο τμήμα καταλαμβάνουν η περιφερειακή αρτηρία και η ζώνη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

4.1.1.4. Πολεοδομική Ενότητα V 10 Φαναρίου

 

Μικρό τμήμα στα δυτικά της πολεοδομικής ενότητας, έως τα όρια της περιφερειακής αρτηρίας προς εξομάλυνση των ορίων. Το εμβαδόν της περιοχής είναι της τάξης των 1,8 Ha.

 

4.1.1.5. Πολεοδομική Ενότητα VIIΙ 17 Καρδιτσομαγούλα

 

Περιοχή στα ανατολικά του οικισμού εμβαδού 3,8 Ha, προς εξομάλυνση των ορίων που εμφανίζονται ιδιαίτερα τεθλασμένα στο συγκεκριμένο σημείο και δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του χώρου. Επιπλέον οι εισφορές σε γη θα ενσωματωθούν στις όμορες εντός ορίων ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δημοτικές εκτάσεις, ώστε να προκύψουν ικανά μεγέθη προς ανάπτυξη των χρήσεων κεντρικού επιπέδου ( Αθλητικός πυρήνας και πάρκο πόλης) που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.
Δημοτική έκταση εμβαδού 1,0 Ha στα Β.Δ του οικισμού προς επέκταση του χώρου του Γυμνασίου.

 

4.1.1.6. Μικρές επεκτάσεις προς εξομάλυνση ορίων

 

Στην Πολεοδομική Ενότητα VII 13. Έκταση περίπου 0,2 Ha στα Β.Δ. του θερινού κινηματογράφου. Πρόκειται για παραρεμάτιο χώρο.
Έκταση περίπου 0,1 Ha στα Β.Δ. της ζώνης χονδρεμπορίου της Τρικάλων. Πρόκειται για πλήρωση κενού μεταξύ του σχεδίου και του υφιστάμενου δρόμου.

 

4.1.1.7. Εντάξεις Ιδιαίτερων χρήσεων

 

Η περιοχή στα Β.Α της περιφερειακής αρτηρίας συνολικής έκτασης 7,8 Ha η οποία περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη με τοπικό ρυμοτομικό χρήση Σταθμού αυτοκινήτων - Γκαράζ του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας, καθώς και την περιοχή των εγκαταστάσεων των Δημοτικών σφαγείων.
Η δημόσια έκταση εμβαδού 2,0 Ha στα βόρεια και δυτικά του πρώην σταθμού γενετικής βελτίωσης ζώων προς διεύρυνση του υφιστάμενου χώρου και αξιοποίησή του για κοινωφελείς χρήσεις.

 

4.1.1.8. ΒΙΟΠΑ

 

Μετατόπιση του δυτικού ορίου του ΒΙΟΠΑ έως το δημοτικό δρόμο προς Μέλισσα, ώστε να συμπεριληφθεί στα όριά του έκταση 2,7 Ha , προς εξομάλυνση του υφιστάμενου ορίου το οποίο διχοτομεί ιδιοκτησίες και κτίρια.

 

4.1.2. Οικισμοί

 

4.1.2.1. Αγιοπηγή

 

Προτείνονται οι παρακάτω περιοχές, συνολικού εμβαδού 2,6 Ha που αφορούν αποκλειστικά σε Δημοτικές εκτάσεις:

 

Δημοτική έκταση περίπου 1,15 Ha στο Β.Δ. τμήμα έως τα όρια του υφιστάμενου δρόμου. Προτείνεται η αξιοποίησή της για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

 

• Δημοτική έκταση περίπου 0,9 Ha στο νότιο τμήμα του οικισμού προς εξασφάλιση της συνέχειας υφιστάμενου δρόμου. Προτείνεται η αξιοποίησή της ως χώρος αστικού πράσινου.

 

• Προτείνεται επίσης ο επαναπροσδιορισμός των ορίων του οικισμού στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, ώστε τα όρια του οικισμού να ταυτίζονται με τα όριο της αρχαιολογικής έκτασης. Κατ αυτόν τον τρόπο εντάσσονται στα όρια του οικισμού περίπου 0,55 Ha Δημοτικής έκτασης, ενώ παράλληλα τοποθετούνται εκτός οικιστικών ορίων περίπου 0,51 Ha επίσης Δημοτικής έκτασης.

 

4.1.2.2. Αρτεσιανό

 

Προτείνονται επεκτάσεις 21,3 Ha εκ των οποίων τα 13,2 Ha αποτελούν Δημοτικές εκτάσεις οι οποίες αξιοποιούνται για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και χώρων πράσινου. Αναλυτικά:

 

Δύο περιοχές στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού συνολικής έκτασης περίπου 9,6 Ha, εκ των οποίων τα 4,9 Ha είναι δημοτικές εκτάσεις.
Περιοχή περίπου 9,3 Ha στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού, εκ των οποίων τα 6,3 Ha αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου και προτείνονται ως απόθεμα γης προς χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων δημοτικής εμβέλειας.
Η μεταξύ των ορίων του οικισμού και της παρακαμπτήριας αρτηρίας περιοχή 2,4 Ha, η οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα της προτείνεται για ανάπτυξη ζώνης πρασίνου κατά μήκος του οδικού άξονα.
Προτείνεται επίσης να τεθεί εκτός ορίων οικισμού η δημοτική έκταση περίπου 0,9 Ha στα δυτικά της παρακαμπτήριας αρτηρίας η αποκόπτεται λειτουργικά από τον οικισμό λόγω της χάραξης του οδικού άξονα.

 

4.1.2.3. Παλαιοκκλήσι

 

Προτείνονται οι παρακάτω περιοχές συνολικής έκτασης 9.5 Ha:

 

Η περιοχή του αθλητικού γηπέδου στα βόρεια του οικισμού έκτασης περίπου 2,9 Ha.
Έκταση περίπου 2,9 Ha στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού προς εξομάλυνση ορίων και πλήρωση των κενών μεταξύ σχεδίου και υφιστάμενων δρόμων.
Έκταση περίπου 1,6 Ha στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού προς εξομάλυνση ορίων.
Έκταση περίπου 2,1 Ha στο νότιο τμήμα του οικισμού προς εξομάλυνση ορίων.

 

4.1.2.4. Ρούσσο

 

Προτείνονται η παρακάτω περιοχή:

 

Η δημοτική έκταση περίπου 2,1 Ha για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και αστικού πράσινου.

 

4.2. Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς.

 

Προτείνεται προς ένταξη στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Καρδίτσας, ως Πολεοδομική Ενότητα 18, ο οικισμός των τσιγγάνων Μαύρικα. Πρόκειται για έκταση περίπου 9,6 Ha, και αφορά στην περιοχή που περιλαμβάνεται στο υπό θεσμοθέτηση τοπικό ρυμοτομικό, διευρυμένη ελάχιστα προς την δημοτική έκταση στα βορειοανατολικά για εξομάλυνση των ορίων και χωροθέτηση απαιτούμενου κοινωνικού εξοπλισμού.

 

5. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων

 

Εκτός Οικισμών και Οικιστικών Υποδοχέων

 

5.1. Θεσμοθετημένοι Χώροι με Χρήση Κοινωνικού Εξοπλισμού:

 

5.1.1. Κέντρο Ελέγχου Βάμβακος Προτείνεται η διατήρησή του καθώς επίσης και η αναλυτικότερη προσέγγισή του μετά το υπό θεσμοθέτηση πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης μέσα από το οποίο θα μπορούν να υλοποιηθούν και νέες δράσεις.

 

5.1.2. Αστυνομικό Μέγαρο (ΦΕΚ 377/ΑΑΠ/2010) Προτείνεται η πραγματοποίηση επαναπροσδιορισμού της χωροθέτησής του με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την αναστολή της κατασκευής του.

 

5.1.3. Δημοτικά Σφαγεία Προτείνεται η ένταξή τους στο όριο του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)

 

5.1.4. Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ), (ΦΕΚ 135/Δ/1976)

 

Ανήκει τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας, αφορά υποδομές πρόνοιας σχετικές με την κοινωνική φροντίδα. Κατά την απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η εν λόγω οικιστική συγκέντρωση έχει ενσωματωθεί στην πόλη της Καρδίτσας και υπολογίζεται με αυτήν ως μία χωρική ενότητα. Έτσι, προτείνεται η διατήρησή του και γενικότερα η διάθεσή του προς εξυπηρέτηση ως χώρος υποδοχής όλων των νέων δραστηριοτήτων από την υγειονομική αναθεώρηση.

 

5.1.5. Σταθμός Αυτοκινήτων - Γκαράζ, (ΦΕΚ 1056/Δ/2004) Προτείνεται η ένταξή τους στο όριο του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)

 

5.1.6. Σχολή Αστυνομίας Λειτουργούσε και καταργήθηκε, καταλαμβάνει δημοτικό χώρο που σήμερα απελευθερώνεται και προτείνεται να αναπτυχθεί πια μέσω της Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών Οδών εντός διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας για την συγκεκριμένη αλλά και την ευρύτερη περιοχή αυτής.

 

5.2. Υπό Θεσμοθέτηση Χώρος με Χρήση Κατοικίας Ενδιάμεσου Επιπέδου (ΜΚ):

 

5.2.1. Περιοχή Μαύρικα Προτείνεται η θεσμοθέτησή του με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

 

5.3. Θεσμοθετημένος Χώρος με Χρήση Στρατιωτικών Υποδομών:

 

5.3.1. Στρατόπεδο Ρούσσου Προτείνεται η διατήρηση του Στρατοπέδου έως ότου λειτουργεί και σε περίπτωση μεταφοράς του ο χώρος δύναται να αξιοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου με το ΤΕΘΑ, με την εξασφάλιση αναλόγων ανταποδοτικών ωφελημάτων για τη Στρατιωτική Υπηρεσία αναλογικά με την έκταση ιδιοκτησίας του εν λόγω Ταμείου.

 

5.4. Προσωρινοί Χώροι Καταφυγής και Καταυλισμού Πληγέντων από Θεομηνίες

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδίτσας:

 

ΕΑΚ - Αθλητικό Πάρκο: 25,343 στρέμματα.

 

Στρατόπεδο Λουμάκη: 50,000 στρέμματα.

 

Παλέρμο: 48,650 στρέμματα.

 

Γήπεδο Βιολογικού Καθαρισμού: 18,000 στρέμματα.

 

Γήπεδο Καμινάδων: 15,000 στρέμματα.

 

Γήπεδα Τέρμα Τρικάλων: 45,500 στρέμματα.

 

Γήπεδο Φαναρίου: 45,000 στρέμματα.

 

Πάρκο Αγ. Παρασκευής: 16,350 στρέμματα.

 

Παυσίλυπο: 47,465 στρέμματα.

 

Γήπεδο Εθνικού: 28,000 στρέμματα.

 

Δημοτικά Διαμερίσματα Αρτεσιανού, Καρδιτσομαγούλας, Παλαιοκλησσίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου:

 

Γήπεδα Ποδοσφαίρου προτείνεται η πραγματοποίηση γενικότερης εμπεριστατωμένης διερεύνησης η οποία να αποδεικνύει την απαραίτητη συνέχιση της ύπαρξής τους συνδυαστικά με εξασφάλιση γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.

 

5.5. Κοιμητήρια

 

Υπάρχουν:

 

Ένα (1) κοιμητήριο εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση 80 m από το όριο του οικισμού Αρτεσιανού.
Ένα (1) κοιμητήριο εντός των ορίων του οικισμού Καρδιτσομαγούλας.
Τρία (3) κοιμητήρια, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Καρδίτσας.
Ένα (1) κοιμητήριο εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση 10 m από το όριο του οικισμού Παλαιοκκλησίου.
Ένα (1) κοιμητήριο εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση 80 m από το όριο του οικισμού Ρούσσου.
Ένα (1) κοιμητήριο εντός των ορίων του οικισμού Αγιοπηγής.

 

Προτείνονται ενδεικτικές θέσεις κοιμητηρίων, οι οποίες θα κριθούν κατάλληλες έπειτα από ειδική διερεύνηση με γνώμονα τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς επίσης τα στοιχεία γεωλογικής και περιβαλλοντικής καταλληλότητας.

 

5.6. Αποκατεστημένοι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (τέως ΧΑΔΑ)

 

Θ1: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδίτσας, τοπωνύμιο Μαύρικας, συνολικής έκτασης 10,33 στρεμμάτων,

Θ2: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδίτσας, τοπωνύμιο Ξηραύλακας, συνολικής έκτασης 22,0 στρεμμάτων,

Θ3: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδιτσομαγούλας, τοπωνύμιο Καλέντζη, συνολικής έκτασης 4,15 στρεμμάτων και

Θ4: Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδιτσομαγούλας, τοπωνύμιο Καλίτσες, συνολικής έκτασης 11,625 στρεμμάτων.

 

Για τις συγκεκριμένες περιοχές προτείνεται η παρακολούθησή τους αφενός για το αν έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέφθηκαν στην απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αποκατάστασή τους και αφετέρου για να μην παραβιαστούν.

 

6. Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή

 

Το νομικό πλαίσιο δόμησης προτείνεται να είναι:

 

Η ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου περιοχή όπως αυτή καθορίζεται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που την συνοδεύει.

 

7. Βασικά δίκτυα υποδομής

 

7.1. Μεταφορές - οδικό δίκτυο

 

Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου προτείνονται κάποιες βασικές αλλά και ειδικές κατευθύνσεις επανασχεδιασμού οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

Κυκλοφοριακή μελέτη σχετική με την ρύθμιση στην διοικητική έδρα του Δήμου,
Τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της αστικής δημοτικής συγκοινωνίας,
Βελτίωση του οδικού δικτύου με καλύτερη πρόσβαση προς την κατεύθυνση των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών.
Εξασφάλιση της οδικής επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών.
Προσπελασιμότητα στους τόπους ενδιαφέροντος (αρχαιολογικούς, αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, κ.τ.λ.).
Οργάνωση χώρων στάθμευσης περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας
Οργάνωση χώρων στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων περιμετρικά των οικισμών
Βελτίωση επαρχιακών και αγροτικών οδών
Επέκταση και αναβάθμιση του ήδη οργανωμένου και σύγχρονου δικτύου ποδηλατοδρόμων.
Συμπλήρωση και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης, οριζόντιας και κατακόρυφης.
Δημιουργία περιφερειακής οδού, η οποία θα διέρχεται περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας, βόρεια των οικισμών Καρδιτσομαγούλας, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και νότια του οικισμού Μαύρικα.
Άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της παράκαμψης του Αρτεσιανού.
Εξασφάλιση επαρκών και ειδικά διαμορφωμένων οδικών κόμβων σύνδεσης των οικισμών με το υπερτοπικό οδικό δίκτυο.
Δημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου στα σημεία επαφής των οικισμών με το κατά περίπτωση Εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο.

 

Σιδηρόδρομος

 

Θα πρέπει να προωθηθεί, η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου προς Κοζάνη και Ηγουμενίτσα, έτσι ώστε ο σιδηρόδρομος μαζί με την Ε65 και τα άλλα οδικά δίκτυα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης να άρουν την σιδηροδρομική και οδική απομόνωση της ευρύτερης μελετώμενης περιοχής και να την καταστήσουν κέντρο μεταφορών και συγκοινωνιών.

 

Εμπορευματικό κέντρο

 

Πρόκειται για μια ειδικά προσδιορισμένη περιοχή μέσα στην οποία αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες, οι σχετικές με την μεταφορά, διαχείριση και διανομή αγαθών, για εθνικές και διεθνείς μεταφορές από διάφορους χρήστες εγκατεστημένους στο κέντρο, που διευθύνεται από έναν φορέα.

 

7.2. Ενέργεια

 

7.2.1 Υποδομές συμβατών μορφών ενέργειας - Ηλεκτροδότηση

 

Η κάλυψη των αναγκών σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όσον αφορά το σύνολο της περιοχής μελέτης κρίνεται επαρκής, ενώ το δίκτυο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

 

Φυσικό αέριο

 

Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου προτείνεται η ολοκλήρωση (όπου απαιτείται) του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και σταδιακή επέκταση αυτού στις αστικές περιοχές του διευρυμένου Δήμου που σήμερα δεν καλύπτονται και σταδιακή επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων / εντάξεων, καθώς και στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ).

 

7.2.2 Υποδομές Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας και συνιστούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης. Για την υλοποίηση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εφαρμόζεται το ειδικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

7.3. Τηλεπικοινωνίες

 

Προτείνεται κάλυψη των απαιτούμενων ελλείψεων των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης, κάθε απαιτούμενης περιοχής του Δήμου, Ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας που να διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τηλεπικοινωνίας, σταδιακή επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου προς κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Ευρυζωνικότητας.

 

7.4. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων / ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία

 

Ο διευρυμένος Δήμος Καρδίτσας διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικό Καθαρισμό) η οποία, συνδυαστικά με τυχόν απαιτούμενες μελλοντικές επεκτάσεις επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής μελέτης. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται στον εξωαστικό χώρο της περιοχής Καμινάδων, ανατολικά της υφιστάμενης Περιφερειακής οδικής αρτηρίας. Τα λύματα μετά την επεξεργασία τους παροχετεύονται, ως καθαρό νερό πλέον, στο σημείο σμίξης των δύο ποταμών Καράμπαλη και Καλέντζη.

 

7.5. Δίκτυο ύδρευσης

 

Με στόχο την αντιμετώπιση των υδροδοτικών αναγκών, προτείνεται η κατασκευή απαραίτητων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, ο συστηματικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων, η καταγραφή και χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης και η κάλυψη των αναγκών / ελλείψεων που παρουσιάζονται στα δίκτυα διανομής.

 

7.6. Δίκτυο άρδευσης

 

Για την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, μέσω της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου προτείνεται η επέκταση του εκτεταμένου δικτύου αρδευτικών καναλιών σε όλη την έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας που δεν καλύπτονται από αυτό (π.χ. νότιο τμήμα) και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης για τον περιορισμό των απωλειών και της κατανάλωσης νερού.

 

7.7. Διαχείριση απορριμμάτων

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

 

Η επιτυχής αντιμετώπισή του, συνίσταται στην εφαρμογή ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης, με στόχους, εκτός από την λειτουργία κατάλληλων υποδοχέων (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ), την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

 

8. Εξορυκτικές δραστηριότητες

 

Στον διευρυμένο Δήμο Καρδίτσας απαντάται 1 εγκεκριμένη λατομική περιοχή, μέρος της οποίας (38,65%) βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ο υπολειπόμενος χώρος (61,35%) είναι ελεύθερος για μίσθωση. Επίσης υπάρχει και ανενεργό λατομείο, βόρεια και ανατολικά του υφιστάμενου ενεργού, για το οποίο προτείνεται να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασής του. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι απαραίτητο να μελετάται ο καταλληλότερος τρόπος αποκατάστασης των έντονα διαταραγμένων γαιών που με τη βίαιη ανθρώπινη παρέμβαση έγιναν χώροι εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

 

Όσον αφορά στο υφιστάμενο ενεργό λατομείο του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, προτείνεται η διατήρηση και λειτουργία του ως έχει, με τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ...μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν την λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος Νομάρχης, (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Κεφάλαιον - Θ Περιορισμοί για την Προστασία του Φυσικού, Πολιτιστικού και Οικιστικού Περιβάλλοντος, Άρθρο 189 Περιορισμοί Έγκρισης Σχεδίου κοντά σε Λατομικές Ζώνες, άρθρο 3, παράγραφος 4 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.