Απόφαση 2951/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, παρουσιάζεται στον χάρτη Π.1, κλίμακας 1:313.000, με τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης.

 

Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου:

 

Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που ανακύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.
Προβολή και στήριξη του ποικιλόμορφου χαρακτήρα της οικονομίας του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.
Αναβάθμιση του αστικού χώρου των οικισμών και ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Προστασία του περιαστικού χώρου των οικισμών από φαινόμενα συγκρούσεων χρήσεων γης και από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη.
Πρόβλεψη πολλών και διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και πρόβλεψη κατά αντιστοιχία παραγωγικών υποδοχέων.
Προστασία και διασφάλιση του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής.
Θεσμική προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως τα ρέματα και οι παραρεμάτιες ζώνες αυτών, οι δασικές εκτάσεις, η αρδευόμενη γεωργική γη - αναδασμοί (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), κ.λ.π..
Σύνδεση της γεωργικής παραγωγής με την μεταποίηση και προώθηση της βιολογικής γεωργίας με παράλληλη ανάγκη για την καθιέρωση οικολογικών / βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ.
Ανάδειξη και αξιοποίηση των αποστραγγιστικών τεχνητών καναλιών (μεγάλης έκτασης) που κατασκευάστηκαν για την καλύτερη αποστράγγιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής μελέτης.
Βελτίωση των υφιστάμενων και πρόβλεψη νέων τεχνικών υποδομών όπως το οδικό δίκτυο, η ύδρευση, η διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π.
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος του διευρυμένου Δήμου με δράσεις αναψυχής, οικοτουρισμού, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Τακτοποίηση του πλέγματος του οικιστικού δικτύου το οποίο αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μέσω των επεκτάσεων

 

1.2. Διάρθρωση του Οικιστικού Δικτύου σε Επίπεδα Το οικιστικό δίκτυο του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας περιλαμβάνει τους οικισμούς: Καρδίτσα, Καρδιτσομαγούλα, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι, Αγιοπηγή, Ρούσσο, Άγιοι Απόστολοι, Παραγωγικό και Μαύρικας, οι οποίοι διαρθρώνονται ως εξής: ο οικισμός της Καρδίτσας ανήκει στο δεύτερο επίπεδο εξαρτώμενος από την πόλη της Λάρισας καθώς και από την πόλη των Τρικάλων (αλληλοσυμπληρωματική δράση δίπολου Καρδίτσας-Τρικάλων), που για τον οικισμό της Καρδίτσας αποτελούν οικιστικά κέντρα 1ου και 2ου επιπέδου, αντίστοιχα. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί του διευρυμένου Δήμου, αποτελούν οικισμούς 5ου επιπέδου εξαρτώμενοι από τον οικισμό της Καρδίτσας (οικισμός 2ου επιπέδου) και μέσω αυτού από τα λοιπά (υπερκείμενα) οικιστικά κέντρα που προαναφέρθηκαν.

 

Σχηματικά, η διάταξη έχει ως ακολούθως:

 

Σχήμα Π.1.1: Εξαρτήσεις και Διάρθρωση Οικιστικού Δικτύου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας σε Επίπεδα

1ο Επίπεδο

2ο Επίπεδο

3ο Επίπεδο

4ο Επίπεδο

5ο Επίπεδο

Λάρισα

Καρδίτσα (Τρίκαλα → δίπολο Καρδίτσας-Τρικάλων)

-

-

Άγιοι Απόστολοι

Μαύρικας

Καρδιτσομαγούλα

Αρτεσιανό

Παλαιοκκλήσι

Παραγωγικό

Αγιοπηγή

Ρούσσο

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.