Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τρόπος αμοιβής μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αμοιβές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με βάση γενικό τύπο του άρθρου 2 και με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 47 και 48.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η συνολική αμοιβή της μελέτης προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους αμοιβών δηλαδή αφενός μεν της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης, που υπολογίζεται σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού αυτής, και αφετέρου της αμοιβής της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, που υπολογίζεται επίσης σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.