Προεδρικό διάταγμα 552/89

ΠΔ 552/1989: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 231/1989 (ΦΕΚ 109/Α/1989), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 552/1989: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 231/1989 (ΦΕΚ 109/Α/1989), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 232/Α/1989), 11-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 1416/1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 118/Α/1984), όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989).

 

β. Του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984).

 

γ. Του άρθρου 167 περιπτώσεις ι' και ι)δ' του από [ΒΔ] 31-12-1957 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων (ΦΕΚ 11/Α/1958), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 54 παράγραφος 6 και 62 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1481/1984.

 

δ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

2. Την υπ' αριθμόν 681/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-10-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.