Προεδρικό διάταγμα 552/89 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, κατά το μέρος που αυτή αφορά την έκδοση αδειών ίδρυσης των καταστημάτων του άρθρου 1 του παρόντος, αναφέρεται αστυνομική αρχή νοείται ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

 

2. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 παράβολο αποδίδεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα.

 

3. Αιτήσεις που κατατίθενται στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου από το Νομάρχη εξετάζονται με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται από την ισχύουσα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.