Προεδρικό διάταγμα 552/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας αποστέλλει αντίγραφο αυτής, μαζί με τρία σχεδιαγράμματα θεωρημένα από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

 

2. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ενδιαφερομένου από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο για χορήγηση άδειας ίδρυσης θα εκδίδεται αιτιολογημένη διοικητική πράξη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, η οποία θα επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

3. Η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης ανακαλείται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Αν εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά τόπο όργανο.

 

β) Αν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματική από της εκδόσεως, ιδία λόγω κακής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, έλλειψης νομίμου όρου κατά το χρόνο της χορήγησης, πλάνης περί τα πράγματα κ.λ.π.

 

γ) Αν ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας.

 

4. Η πράξη ανάκλησης της άδειας ίδρυσης στην οποία μνημονεύεται η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, οι λόγοι ανακλήσεως και οι διατάξεις που προβλέπουν αυτούς διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.