Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 9 μέχρι 28 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 σε συμβάσεις δημοσίων έργων η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1000000 ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων (ΕΝΜ). Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη, εκτός από την αξία των έργων, και η προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και διατίθενται στον ανάδοχο από τις αναθέτουσες αρχές.

 

2. Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ανωτέρου ποσού των ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων, την χρονική διάρκεια ισχύος της, καθώς και για μεταβολή της από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την αρμόδια Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

3. Κανένα έργο - σύμβαση, δεν μπορεί να κατατμηθεί με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.