Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά το άρθρο 3 γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί και το κατά το άρθρο 5 γενικό διαχειριστικό σχέδιο εξειδικεύονται με λεπτομερέστερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου. Ο εν λόγω κανονισμός καταρτίζεται από την ειδική Υπηρεσία ή τον φορέα όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 6. Μέχρις ότου συσταθεί η ως άνω ειδική υπηρεσία ή φορέας ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης μπορεί να καταρτισθεί από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συνεπικουρούμενη από τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, από αρμόδια επιστημονικά σωματεία, ενώσεις ή ιδρύματα ή άλλα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα. Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.