Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού και του κατά το άρθρο 7 κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 όπως το τελευταίο απ' αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990), αλλά και στις κυρώσεις που προβλέπει ο Αλιευτικός Κώδικας για τις ανάλογες περιπτώσεις παραβάσεων σε θέματα αλιείας, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που καθορίζουν διαδικασία επιβολής κυρώσεων εκ μέρους των Λιμενικών Αρχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.