Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καταστήματα αφορολογήτων ειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών εντός των εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων και εφόσον στα καταστήματα αυτά προσφέρονται είδη τροφίμων και ποτών, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερος χώρος, ικανού εμβαδού, νοητά χωρισμένος από τους χώρους πωλήσεως άλλων ειδών.

 

Για τα καταστήματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρούσα υγειονομική διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.