Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων ισχύουν και τα οριζόμενα στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, εκτός αν διαφορετικά ορίζονται με την παρούσα.

 

2. Τα καταστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία εντός των εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της.

 

Όσα εκ των ανωτέρω καταστημάτων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρις ότου καταστεί τεχνικά δυνατή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η ανάλογη προσαρμογή και πάντως, με την εφαρμογή της παρούσας, δεν θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα καταστημάτων που ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ αυτής και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.