Υγειονομική διάταξη 5333/87

ΥΔ Α5Α/5333/1987: Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α5Α/5333/1987: Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως, (ΦΕΚ 721/Β/1987), 18-12-1987.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Το άρθρο 44 της από 14-11-1938 υγειονομική διάταξης (ΦΕΚ 275/Β/1938) Υγειονομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Γ1Γ/6001/1967 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 360/Β/1967) και την Α1Β/3178/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 211/Β/1983).

 

5. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ανωτέρω Διατάξεων ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα προκαλούμενα από τη λειτουργία πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως, υγειονομικά θέματα και να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

 

6. Τις σχετικές με τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Άρθρο 1: Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρο 2: Δικαιολογητικά - σχεδιαγράμματα κ.λ.π.

Άρθρο 3: Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5: Έλεγχος - κυρώσεις

Άρθρο 6: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 7

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23-11-1987

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.