Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 6/8/12

ΠΝΠ 06-08-2012: Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (νόμος 3908/2011, προεδρικό διάταγμα 33/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 06-08-2012: Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (νόμος 3908/2011, προεδρικό διάταγμα 33/2011), (ΦΕΚ 158/Α/2012), 09-08-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την παράγραφο 1 εδάφιο β' του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) με την οποία καταργήθηκε η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λόγω της επανίδρυσης με το ίδιο άρθρο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Το γεγονός ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης ανήκε η παραλαβή αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων, η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και η εξέταση ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) και του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011).

 

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμιστούν ζητήματα που προκύπτουν από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων της από τη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, σε συνάρτηση με τις αποκλειστικές προθεσμίες του νόμου 3908/2011 και του προεδρικού διατάγματος 33/2011, ως προς την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν επενδυτικά σχέδια, προθεσμίες οι οποίες δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 21-06-2012, οπότε και καταργήθηκε η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης.

 

5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (νόμος 3908/2011, προεδρικό διάταγμα 33/2011)

Άρθρο 2: Έναρξη Ισχύος

 

Αθήνα, 06-08-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα πράξη καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.