Προεδρικό διάταγμα 85/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού, καθώς και με τους φορείς που αυτό επόπτευε πριν τη μετατροπή του σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009)), η οποία και καταργείται, ήτοι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) (νόμος [Ν] 2687/1999 (ΦΕΚ 39/Α/1999)), τη HELEXPO ανώνυμη εταιρεία (νόμος [Ν] 2687/1999 (ΦΕΚ 39/Α/1999)), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ανώνυμη εταιρεία (νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)), την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (νόμος 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001)), την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (νόμος 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001)), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ) (νόμος [Ν] 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006)) και το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) (νόμος [Ν] 1198/1981, (ΦΕΚ 238/Α/1981)).

 

Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (προεδρικό διάταγμα 189/2009, άρθρο 2 περίπτωση δ', όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 28/2010 (ΦΕΚ 28/Α/2010)) καταργείται. Το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της πρώην Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο είχε ενσωματωθεί στην καταργούμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο Ειδική Υπηρεσία επαναφέρεται στην ανωτέρω Διεύθυνση μαζί με το προσωπικό που είχε μεταφερθεί με το Τμήμα αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

 

2. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης βαρύνουν έως 31-12-2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για τις υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.