Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), παρατείνεται μέχρι την 28-02-2012.

 

β. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31-12-2011 αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 31-01-2012.

 

γ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μετά τις 31-12-2011 αιτήσεις είναι ένας μήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόμενες, από 01-12-2011 μέχρι 28-02-2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι την 30-05-2012.

 

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 30-11-2011 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

 

2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010, όπως τροποποιείται με την παράγραφο β' της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011 παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2012.

 

β. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20-12-2012.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνιστούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31-12-2012.}

 

3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύουν, καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.