Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/8/15 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σχολικές Καθαρίστριες - Δημοτικές Κατασκηνώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. α)α) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

 

β)β) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016 - 2017 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ)γ) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2016-2017 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), μετά τη λέξη πυρασφάλεια προστίθεται η φράση στις δημοτικές κατασκηνώσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.