Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24/12/15

ΠΝΠ 24-12-2015: Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24-12-2015: Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, (ΦΕΚ 182/Α/2015), 24-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ 2007-2013, τη λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, και τη ρύθμιση δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση ζητημάτων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων και μισθωμάτων Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 5: Παράταση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Ρομά

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013)

Άρθρο 7: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011)

Άρθρο 9: Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 10: Διαδικασία Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης/Ναύλωσης Πλωτών Μέσων

Άρθρο 11: Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων

Άρθρο 12: Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α' του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998)

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Συστέγαση οινοποιείων με έτερες εγκαταστάσεις

Άρθρο 20: Επιλεξιμότητα πρώτου αιτήματος πληρωμής στο ΠΑΑ 2007-2013

Άρθρο 21: Τροποποίηση του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015)

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Αθήνα, 24-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.