Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συγχώνευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Είναι δυνατή η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανιών, βιοτεχνιών ή αποθηκών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής, και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας, καθώς και η μεταφορά και εγκατάσταση μέρους ή και ολόκληρου του μηχανολογικού τους εξοπλισμού στη θέση στην οποία λειτουργούσε μια οποιαδήποτε απ' αυτές ή στις περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης όπως εικονίζονται στους σχετικούς χάρτες του άρθρου 2 παράγραφος 2 αυτού του Διατάγματος.

 

2. Μονάδες που συγχωνεύονται σε συνεταιριστική βάση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για τους συνεταιρισμούς διατάξεις, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους και το μηχανολογικό τους εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Διατάγματος αυτού, με διπλασιασμό των μέγιστων ορίων αύξησης της κινητήριας δύναμης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2)β αυτού του Διατάγματος, μόνο για την πρώτη τριετία όπου σαν κινητήρια δύναμη θεωρείται το άθροισμα των κινητήριων δυνάμεων των συγχωνευόμενων μονάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.