Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκσυγχρονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες που λειτουργούν νόμιμα μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους, χωρίς μεταβολή της δραστηριότητάς τους και οπωσδήποτε με την υποχρέωση βελτίωσης των συνθηκών και διαδικασιών παραγωγής ώστε να μην προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 

2. Ο κατά τα ανωτέρω εκσυγχρονισμός μπορεί να περιλαμβάνει:

 

α) αύξηση της παραγωγής,

 

β) αύξηση της συνολικής κινητήριας δύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού που μετέχει στην παραγωγική διαδικασία, μέσα σε μια τριετία ως εξής:

 

1) Σε μονάδες με κινητήρια δύναμη μέχρι 120 HP, μέγιστη αύξηση 30 HP.

 

2) Σε μονάδες με κινητήρια δύναμη από 121 μέχρι 1200 HP, μέγιστη αύξηση 25% της κινητήριας δύναμής τους.

 

3) Σε μονάδες με κινητήρια δύναμη πάνω από 1200 ΗΡ, μέγιστη αύξηση 300 ΗΡ,

 

γ) απεριόριστη αύξηση της συνολικής κινητήριας δύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία.

 

δ) ανέγερση και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, στα κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτού του Διατάγματος υπάρχοντα γήπεδα στα οποία λειτουργεί η μονάδα, με δυνατότητα παρέκκλισης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή μόνο καθ' ύψος για λειτουργικούς λόγους κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 

3. Τα ιδρυόμενα επαγγελματικά εργαστήρια στην περιοχή Γενικής Κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος, μπορούν να εκσυγχρονίζονται, μόνο υπό τον όρο ότι η συνολική κινητήρια δύναμη του μηχανολογικού εξοπλισμού τους σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβεί τους 15 HP και 50 KW.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.