Νόμος 2965/01

Ν2965/2001: Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2965/2001: Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 270/Α/2001), 23-11-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Περιβαλλοντική αναβάθμιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Εκσυγχρονισμός

Άρθρο 5: Ίδρυση νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών

Άρθρο 6: Άδεια εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας

Άρθρο 7: Αλλαγή χρήσης γης

Άρθρο 8: Μετεγκατάσταση

Άρθρο 9: Συγχώνευση

Άρθρο 10: Διαχωρισμός

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Εξαιρέσεις

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-11-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.