Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και κατάργηση θέσης Ειδικού Γραμματέα και Ειδικής Γραμματείας/Ενιαίου Διοικητικού Τομέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό Α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στον Γενικό Γραμματέα ΥΕΘΑ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβασθεί με την Φ.900/84/249030/Σ.512/2014 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 2887/Β/2014). Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας συντονίζει τις γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις του Υπουργείου και τα γενικά επιτελεία των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 111 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

2. Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν Φ.470/56/4462/1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 480/Β/1994) και η θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.